Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Shroud, Fan | R.V.I. Drag Link | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Joint Cross | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Scania Clutch Disc | Mercedes Housing, Water Pump | Man Pressure Control Valve | Setra Relay Valve | Man Ring Kit, Piston | Iveco Silencer, Exhaust | R.V.I. Clutch Servo | Man Hose, Radiator | Mercedes Hand Brake Valve | Mercedes Sensor, ABS | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Scania Bearing, Wheel Hub | Ror-Meritor Windscreen Wiper, Mechanism | Man Repair Kit, Brake Slack Adjuster | Scania Buffer, Spring | R.V.I. Plug, Trailer Electrical Equipments | Universal Pressure Control Valve | Iveco Air Tank | Mercedes Ball Joint | Daf Housing, Step | Man U Bolt, Spring | Volvo Cap, Oil Filler | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Daf Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Head Lamp | Scania Housing, Differential Spider | Mercedes Differential Spider | Man Hose, Radiator | Iveco Air Spring | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Sauer Cable, Gear Shift Control | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer V Arm | Mercedes Bushing, Spring | Man Housing, Step | Iveco Repair Kit, Spring | Bergische Rubber Bushing, Spring | Mercedes Gasket, Exhaust Manifold | Man Hose, Intercooler | Volvo Drag Link | Mercedes Mounting, Engine | R.V.I. Mounting, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint | R.V.I. Oil Filter | Mercedes Hose, Steering Pump | Volvo Gasket, Timing Case | Mercedes Fuel Filter | Scania Gear, Differential Spider | Man Mounting, Engine | Iveco Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Cover, Cylinder Block | Mercedes Oil Container | Volvo Main Cylinder | Volvo Hose, Radiator | Daf Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Strip, Windscreen | Scania Spring, Brake Shoe | Mercedes Brake Drum | Man Silencer, Exhaust | Iveco Gasket, Thermostat | Volvo Solenoid Valve | Scania Water Pump | Volvo Bracket, Cab | Volvo Nylon Pipe, Black | Daf Wheel Hub | Bergische Seal Ring, Differential Gear Housing | R.V.I. Mounting, Engine | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Pipe, Exhaust | R.V.I. Ball Joint | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Scania V Arm | Volvo Clutch Disc | Man Pressure Plate, Clutch | Man Hose, Radiator | Volvo Compression Spring, Cab | Daf Piston | Volvo Hose, Radiator | Scania Belt Tensioner, Fan | Volvo Clutch Disc | Mercedes Water Pump | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Volvo Gear Washer, Drive Shaft | Mercedes Brake Slack Adjuster | Scania Repair Kit, Axle Rod | Scania Sensor, ABS | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Smb Clutch Release Bearing | Iveco Link, Gear Shifting | Mercedes Compressor | Volvo Air Spring | Mercedes Bearing, Main Shaft | Iveco Rubber Bushing, Spring | Chevrolet Repair Kit, Brake Cam Shaft | Setra Air Spring | R.V.I. Hose, Oil Cooler | Scania Compressor | Man Pressure Sensor | Mercedes Grille, Front Panel | Daf Ball Joint | Mercedes Drive Cable, Accessory | Mercedes Rubber Bushing, Shock Absorber | Daf Bracket, Head Lamp | Daf Air Spring | Volvo Clutch Disc | Mercedes Ring, ABS | Bergische Cover, Mirror | Man Plate, Spring | Mack Cable, Front Panel Lock | Scania Signal Control Arm | Man Fitting, Air Spring | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Man Bushing, Spring | Scania Washer, Differential Spider | Mercedes Sensor, Gear Box Housing | Volvo Lock, Door | Mercedes Feed Pump | R.V.I. Hinge, Cab Corner | Scania Buffer, Spring | Man Ball Joint | Iveco Seal Ring, Axle Steering Knuckle | Man Pipe, Exhaust | Volvo Bushing, Brake Cam Shaft | York Nylon Pipe, Black | Man Pulley, Alternator | Mercedes Return Hose, Injector | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Mercedes Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Filler Cap, Fuel Tank | Mercedes Stud | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Daf Crank, Door Window | Scania Drag Link | Man Brake Slack Adjuster | Man Ball Joint | Man Filter, Oil Container | R.V.I. Air Spring | Neway Clutch Disc | Mercedes Bearing, Cab | Scania Air Spring | Ror-Meritor Screw, Axle Rod | Mercedes Master Switch, Battery | Universal King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Scania Handle, Door | Man Pressure Sensor | Scania Rondela, Stud | Man Clutch Release Bearing | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Man Brake Dust Cover | R.V.I. Compressor | Daf Flange, Wheel Hub | Scania Ball Joint | Iveco Filler Cap, Fuel Tank | Mercedes Filler Cap, Fuel Tank | Man Air Spring | Sauer Washer, Differential Spider | Mercedes Coupling | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Scania Screw, Axle Rod | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Shock Absorber | Iveco Brake Dust Cover | Ror-Meritor Ball Joint | Neoplan Heater, Air Tank | Scania Tension Roller, Fan | Scania Frame, Head Lamp | Daf Clutch Disc | Volvo Drag Link | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Ball Joint | Daf Overflow Valve | Mercedes Repair Kit, Spring | Bergische Cylinder, Exhaust Brake | Daf Clutch Servo | Daf Wheel Hub | Bergische Bushing, Brake Shoe | Man Solenoid, Starter Motor | Man Clamp, Exhaust | Iveco Hose, Oil Cooler | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Volvo Mudguard | Man 90° Push in Connector (Two Diameter) | Universal Mounting, Engine | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | Daf Mounting, Engine | Daf Silent Block, Axle Rod | Hendrickson Sensor, ABS | Daf Coupling | Iveco Drag Link | Volvo Rondela, Stud | Mercedes Fuel Filter | Man Air Dryer Cartridge | Volvo Cab Corner | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Brake Disc | Mercedes Speed Sensor | Scania Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Mirror | Man Spring Brake Chamber | Mercedes Starter Ring Gear | Volvo Clutch Disc | Man Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Pipe Kit, Injector | Mercedes Drag Link | Mercedes Shock Absorber | Mercedes Cover, Mudguard | Mercedes T Union with Screwed Socket Plug-in | Universal Bushing, Trailer Coupling | Ringfeder Service Brake Chamber | Neoplan Wheel Hub | Daf Air Deflector, Cab Corner | Volvo Sensor, ABS | Man Fuel Filter | Man Mounting, Cab | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Bearing, Wheel Hub | Scania Repair Kit, Gear Shifting | Volvo Knob Cap, Gear Shift | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Volvo Step Lamp | Man Bearing, Wheel Hub | Kassbohrer Pipe, Exhaust | Volvo Belt Tensioner, Fan | Mercedes Plate, Step | Mercedes Visco Fan | Volvo Alternator | Volvo Spring, Brake Shoe | Man Solenoid Valve | Volvo Seal Ring, Injection Pump | Iveco Overflow Valve | Kassbohrer Silencer, Exhaust | Volvo Ball Joint | Mercedes Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Steering Pump | Scania Clutch Release Bearing | Mercedes Washer, Injection Pump | R.V.I. Mirror Glass | Daf Signal Control Arm | Volvo Drag Link | Volvo Air Spring | International Navistar Drain Valve | Mercedes Seal Ring, Compressor | Iveco Shock Absorber | Man Blade, Fan | Mercedes Clutch Release Bearing | Iveco Housing, Step | Iveco Roller, Brake Shoe | Bergische Seal Ring, Wheel Hub | Man Service Brake Chamber | Kögel Synchronizing Sleeve, Input Shaft | Mercedes Service Brake Chamber | Daf Air Spring | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Mercedes Repair Kit, Cab | Man Lock Washer, Bogie Suspension | Man Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Alternator | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Daf Mirror | Man Flange, Wheel Hub | Mercedes Ring Kit, Piston | Mercedes Bushing, Distribution Shaft | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Head Lamp | Daf Repair Kit, Cylinder Head | Daf Fog Lamp | Man Bogie Bearing | Man Sensor, Accelerator Pedal | Daf Half Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Repair Kit, Cylinder Head | Man Clutch Disc | R.V.I. Silencer, Exhaust | Mercedes Hose, Radiator | Man Drag Link | Mercedes Sensor, Oil Sump | Volvo Visco Drive, Fan | Scania Bearing, Counter Shaft | Man Clutch Release Bearing | Daf Float, Fuel Tank | Mercedes Head Lamp | Daf Nut, Stud | Man Repair Kit, Cab Tilt | R.V.I. Air Spring | Volvo Hose, Fuel Tank | Mercedes Gasket, Cylinder Head | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Iveco Pressure Plate, Clutch | Scania Ball Joint | Mercedes Brake Dust Cover | Scania Screw, Traverse | Man Gasket, Exhaust Manifold | Volvo Ring Kit, Piston | Scania Sensor, Gear Selector Housing | Mercedes Hose, Turbocharger | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Cover, Step | Scania Ball Joint | Volvo Repair Kit, Gear Shift Control | Volvo Drag Link | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Scania Cylinder Head | Mercedes Sensor, ABS | Mercedes Repair Kit, Cab | Man Joint Cross | Daf Compression Spring, Cab | R.V.I. Drag Link | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Man Drag Link | Mercedes Air Spring | Neway Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Flywheel | Man Brake Slack Adjuster | Man Wheel Hub | Volvo Shock Absorber, Cab | Volvo Repair Kit, Axle | Sauer Gasket Kit, Cylinder Head | Volvo Shock Absorber | Mercedes Rubber Ring, Fan | Scania Heat Shield, Exhaust | R.V.I. Needle Bearing, Gear Shifting | Scania Joint Cross | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Drag Link | Man Bracket, Mudguard | Scania 90° Push in Connector | Universal Compressor | Man Accelerator Wire | Scania Mounting, Engine | Mercedes Clutch Disc | R.V.I. Clutch Disc | Mercedes Drag Link | Man Wheel Hub | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Man Bracket, Cab | R.V.I. Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Drag Link | Iveco Belt Tensioner, Fan | Scania Synchronizing Cone, Main Shaft | Mercedes Spring, Brake Shoe | Mercedes Frame, Head Lamp | Daf Hose, Retarder | Scania Housing, Step | Iveco Relay Valve | Volvo Oil Container | Man Guiding Pad, Traverse | Lohr 90° Push in Connector (Two Diameter) | Universal Hose, Compressor | Volvo Lamp, Sun Visor | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Signal Control Arm | Volvo Oil Filter | Mercedes Front Panel | Man Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Starter Ring Gear | Mercedes Seal Ring, Injection Pump | Volvo Repair Kit, Trailer Coupling | Rockinger Repair Kit, Spring | Volvo Overflow Valve | Mercedes Flywheel | Mercedes Mudguard | Volvo Repair Kit, Cab | Mercedes Fuel Filter | Setra Connecting Rod, Piston | Mercedes Compressor | Volvo Diaphragm, Brake Chamber | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Compressor | Mercedes Bushing, Cab | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Repair Kit, Spring | Scania Clutch Servo | Man Bearing Cap, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint | Mercedes Rubber Bushing, Spring | York Drag Link | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Lift, Door Window | Scania Brake Dust Cover Kit | Sauer Fuel Filter | Mercedes Bushing, Rocker Cover | Volvo Thrust Washer, Bogie Suspension | Volvo Signal Control Arm | Volvo Mirror | Man Nut, Spring | Volvo Gasket, Exhaust Manifold | Man Pressure Plate, Clutch | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Volvo Hose, Radiator | Scania Ball Joint | Volvo Joint Cross | Iveco Bearing, Wheel Hub | Man Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Iveco Joint Cross | Iveco Bearing Cap, Cab | Scania Synchronizing Cone, Main Shaft | Daf Signal Lamp | Iveco Shock Absorber | Schmitz Expansion Tank, Radiator | Volvo Repair Kit, Feed Pump | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Man Screw, Axle Rod | Mercedes Screw, Propeller Shaft Bearing | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Repair Kit, Spring | Bergische Visco Drive, Fan | Iveco Visco Drive, Fan | Mercedes Cylinder Head | Man Drag Link | Man Crank, Door Window | Mercedes Filler Cap, Fuel Tank | Man Clamp, Exhaust | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Iveco Repair Kit, Wheel Hub | Smb Brake Disc | Sauer Quick Release Valve | Mercedes Starter Ring Gear | Man Drag Link | Man 4-Way Cross Push in Connector | Universal Air Deflector, Cab Corner | Iveco Pressure Control Valve | Man Mounting, Cab | Man Solenoid Valve | Scania V Arm | Man Air Spring | Volvo Air Dryer | Neoplan Gasket, Turbocharger | Scania Clutch Disc | Volvo Shock Absorber | Mercedes Crank Shaft, Cylinder Block | Daf Pipe, Exhaust | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Accelerator Wire | Daf Hose, Oil Cooler | Daf Drag Link | Man Cylinder, Exhaust Brake | Mercedes Sensor, ABS | Mercedes Ball Joint | Iveco Brake Shoe Kit, Brake Drum | Volvo Drag Link | Man Water Pump | Mercedes Spring Brake Chamber | Volvo Gasket Kit, Compressor | Volvo Clutch Servo | Daf Ball Joint | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Cylinder, Gear Shift Control | Daf Air Spring | Mack Hand Brake Valve | Daf Pipe, Exhaust | R.V.I. Mounting, Engine | Mercedes Precleaner, Fuel Filter | R.V.I. Cable, Gear Shift Control | Man Piston | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Clutch Disc | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Man Mirror | Daf Steering Pump | Mercedes Air Dryer | Man Oil Filter | Man Repair Kit, Axle Rod | Man U Bolt, Spring | Man Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Repair Kit, Clutch Fork | Daf Bogie Bearing | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Cutting Ring | Universal Rubber Bushing, Shock Absorber | Iveco Water Pump | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Man Joint Cross | Universal Torque Rod | Man Pressure Control Valve | Scania Air Spring | Scania Gasket, Water Pump | Scania Hose, Radiator | Man Flywheel | Mercedes Piston | Scania Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Lining Kit, Brake Drum | Bergische Door | Scania Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Wheel Hub | Fruehauf Bolt, Spring | R.V.I. Handle, Door | Man
Yandex.Metrica