Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Wheel Hub | R.V.I. Steering Pump | Man Drag Link | R.V.I. Hose, Radiator | R.V.I. Wheel Hub | Scania Tension Roller, Fan | Mercedes Repair Kit, Water Pump | Mercedes Repair Kit, Spring | R.V.I. Clamp, Exhaust | Iveco Inner, Air Filter | Daf Signal Lamp | Iveco Repair Kit, Straight Coupling | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Ford V Arm | Man Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Air Spring | Volvo Silent Block, Axle Rod | Man Clutch Disc | Iveco Flywheel | Man Brake Dust Cover Kit | Bergische Inner, Air Filter | R.V.I. Fuel Filter | Volvo Bushing, Gear Shift | Scania Lock Jaw, Fifth Wheel | Jost Temperature Sensor | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Sauer Pin, Spring | R.V.I. Hand Pump, Cab Tilt | Scania Pressure Plate, Clutch | Man Signal Lamp | Man Cylinder Head | Volvo Trim Strip, Front Panel | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Man Hand Pump, Feed Pump | Volvo Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Ring Kit, Piston | Daf Repair Kit, Stud | Bergische Gasket, Oil Cooler | Volvo Expansion Tank, Radiator | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Man Gasket Kit, Compressor | Mercedes Air Bellow, Seat | Scania Belt Tensioner, Fan | Scania Lining Kit, Brake Drum | Scania Bearing, Wheel Hub | Volvo Shut-Off Valve | Mercedes Water Pump | R.V.I. Fuel Filter | Mercedes Switch | Volvo Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Kit, Brake Disc Pad | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Belt Tensioner, Fan | Daf Hinge, Front Panel | Volvo Torque Rod | R.V.I. Temperature Sensor | Mercedes Repair Kit, Spring | Scania Clamp, Intercooler | Mercedes Mounting Plate, Door | Mercedes Synchronizing Cone, Main Shaft | R.V.I. Shroud, Fan | Scania Ball Joint | Mercedes Screw, Traverse | Man Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Drag Link | Volvo AdBlue Sensor, SCR System | Daf Clutch Disc | Mercedes Drag Link | Mercedes Sleeve Insert for Nylon Pipe | Universal Mudguard | Man Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Man Drag Link | Mercedes Pressure Sensor | Volvo Piston | Daf Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Stud | Sauer Piston | R.V.I. Silencer, Exhaust | Daf Air Dryer | Volvo Water Pump | Man Mounting, Engine | Mercedes Starter Ring Gear | Man Hose, Radiator | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Man Brake Slack Adjuster | Scania Fuel Filter | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Mercedes Torque Rod | Scania Feed Pump | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Scania Air Spring | Scania Brake Drum | Sauer Ball Joint | Daf Drag Link | Man Air Tank | Iveco Silencer, Air Tank | Man Mounting, Stabilizer Bar | Mercedes Shock Absorber | Daf Shock Absorber | Sauer Air Dryer | Iveco Sensor, Radiator | Scania Mirror | Mercedes Rubber Strap, Mudguard | Volvo Buffer, Spring | R.V.I. Pin, Brake Adjuster | Ror-Meritor Pipe, Exhaust | Scania Hose, Oil Cooler | Volvo Bearing, Distribution Shaft | Man Piston | Scania Hub Cap | Ror-Meritor Clutch Release Bearing | R.V.I. Cover, Mudguard | Man Mounting, Engine | Iveco Cutting Ring | Universal 90° Elbow Bulkhead with Lock Nut and O-Ring | Universal Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Scania Fuel Filter | Man Joint Cross | Volvo Mirror Glass | R.V.I. Bracket, Spring | Iveco Solenoid Valve | Volvo Bracket, Cab Corner | Volvo Sensor, ABS | Iveco Piston | Man Lift, Door Window | R.V.I. Wheel Hub | Ror-Meritor Torque Rod | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Repair Kit, Oil Sump | Scania Spring, Brake Shoe | Sauer Torque Rod | Mercedes Gasket, Oil Cooler | Man Mounting, Stabilizer Bar | Neoplan Straight Coupling | Mercedes Gasket Kit, Compressor | Man Handle, Front Panel Lock | Scania Sensor, Intake Manifold | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Scania Drag Link | Scania Pin, Spring | Man Repair Kit, Brake Caliper | Daf Clutch Fork | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Clutch Servo | Man Clutch Disc | Scania Ring, ABS | Bergische Synchronizing Cone, Main Shaft | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Cover, Cylinder Block | Iveco Seal Ring, Gear Box Housing | Volvo Cushion, Spring | Volvo Sensor, Gear Shift Control | Iveco Hand Pump, Cab Tilt | Scania Shock Absorber Spring, Cab | Scania Hose Nipple with O-Ring | Universal Solenoid, Starter Motor | Scania Safety Valve | Mercedes Hose, Radiator | Scania Pulley, Alternator | Volvo Service Brake Chamber | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Bumper | Iveco Air Spring | Hendrickson Pressure Sensor | Volvo Rubber Bushing, Cab | Man Cover, Battery | Man Pressure Control Valve | Mercedes Stop Wire | Scania Drag Link | Mercedes Unit, Wheel Hub | R.V.I. Steering Pump | Volvo Clutch Disc | R.V.I. Torque Rod | Volvo Air Spring | Volvo Rubber Bushing, Spring | Ford Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | Iveco Pressure Sensor | Man Pressure Plate, Clutch | Man Joint Cross | Man Lining Kit, Brake Drum | Man Connecting Rod, Piston | Scania Cable, Gear Shift Control | Man Screw, Axle Rod | Mercedes Half Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Hose, Turbocharger | Mercedes Levelling Valve | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Overflow Valve | Volvo Silent Block, Axle Rod | R.V.I. Sleeve Insert for Nylon Pipe | Universal Centering Cone, Air Spring | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Bergische Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Bearing, Main Shaft | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Clutch Disc | Man Feed Pump | R.V.I. Relay, Central Electric Unit | Man Ball Joint | Kassbohrer Drag Link | Mercedes Hose, Turbocharger | R.V.I. Mirror | Volvo Sensor, ABS | R.V.I. Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Seal Ring, Wheel Hub | Sauer Torque Rod | Man Torque Rod | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Torque Rod | Volvo Drag Link | R.V.I. Air Dryer | Daf Brake Slack Adjuster | Mercedes Lock Washer, Axle | Fruehauf Gear, Compressor | Man U Bolt, Spring | R.V.I. Pipe Coupling | Universal Coupling | Man Frame, Head Lamp | Mercedes Mudguard | Daf Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Bracket, Spring | Scania Housing, Step | Scania Screw, Axle Rod | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Man Lid, Front Panel | Volvo Pressure Plate, Clutch | Mercedes Drag Link | Mercedes Hose, Intercooler | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Mounting, Gear Box | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Drag Link | Mercedes Hose, Radiator | Scania Clutch Disc | Mercedes Mounting, Cab | Man Drag Link | Mercedes Gasket Kit, Compressor | Volvo Seal Ring, Gear Selector Housing | Volvo Service Brake Chamber | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Pressure Sensor | Volvo Pulley, Water Pump | Volvo Gasket, Water Pump | Man Shock Absorber | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Housing, Step | Mercedes Gasket, Injection Pump | Volvo Drag Link | Man Brake Disc | Bergische Hand Pump, Feed Pump | Mercedes Buffer, Cab | Scania Screw, Axle Rod | Mercedes Air Dryer | Mercedes Repair Kit, Spring | Sauer Buffer, Spring | Mercedes Stop Light | Iveco Brake Drum | Daf Arm, Mirror | Man Cylinder, Cab Tilt | Scania Oil Filter | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint | Daf Wheel Hub | Bergische Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Hose, Radiator | Daf Brake Shoe, Brake Drum | Bergische Joint Cross | Universal Air Spring | Man Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Bushing, Gear Shift | R.V.I. Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Piston | Scania U Bolt, Spring | Man Coupling | Daf Clutch Release Bearing | R.V.I. Lock, Door | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Drag Link | Man Blade, Windscreen Wiper | Man Air Spring | Man Bushing, Brake Shoe | Volvo Filter Set, SCR System | Daf Stud | Bergische Ring, Fan | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Shock Absorber | Fruehauf Seal Ring, Input Shaft | Man Air Spring | Hendrickson Ball Joint | Volvo Temperature Sensor | Volvo Crank Shaft, Cylinder Block | Scania Clamp, Exhaust | Volvo Pipe, Exhaust | Scania Levelling Valve | Scania Plate, Cylinder Head | Volvo Cylinder Block Cover | Mercedes Housing, Step | Man Cylinder Head | Man Cover, Battery | Scania Clutch Disc | Mercedes Plate Kit, Cylinder Head | Volvo Oil Filter | R.V.I. Air Spring | International Navistar Alternator | Man Pipe, Exhaust | R.V.I. Ball Joint | Iveco Adaptor Valve | Fruehauf Belt Tensioner, Fan | Daf Service Brake Chamber | Man Shock Absorber | Mercedes V Arm | Man Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Joint Cross | R.V.I. Repair Kit, Cylinder Head | R.V.I. Silent Block, Axle Rod | Man Hose, Compressor | Mercedes Main Cylinder | Volvo Valve, Gear Box Housing | Daf Bearing, Counter Shaft | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Drag Link | Scania Bushing, Gear Shifting | Scania Joint Cross | Volvo Shock Absorber, Cab | Volvo Air Dryer Cartridge | Scania Electrical Cable, Trailer Electrical Equipments | Mercedes Repair Kit, Spring | Scania Rubber Bushing, Spring | Bergische Silent Block, Axle Rod | Scania Housing, Step | Mercedes Air Bellow, Cab | Volvo Screw, Axle Rod | Mercedes Ball Joint | Mercedes Motor, Windscreen Wiper | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Shock Absorber | Iveco Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Daf Mirror | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Volvo Water Pump | Iveco Screw, Axle Rod | Volvo Stud | Ror-Meritor Repair Kit, Stabilizer Bar | Setra Screw, Axle Rod | Man Air Spring | Neway Cover, Cylinder Block | Mercedes Repair Kit, Drag Link | Scania Hinge, Front Panel | Scania Ball Joint | Man Sensor, ABS | Mercedes Drag Link | R.V.I. Bracket, Mudguard | Scania Silent Block, Stabilizer Bar | Daf Piston | Mercedes Switch, Door Window | Mercedes Bracket Plug, Cab | Volvo Sensor, ABS | Scania Bushing, Gear Shifting | Daf Sensor, ABS | Scania Screw, Exhaust Manifold | Mercedes Inner, Air Filter | Man Seal Ring, Crank Shaft | Man Head Lamp | Mercedes Lock Washer, Axle | Ror-Meritor Oil Pressure Sensor | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Scania Drag Link | Volvo Repair Kit, Cab | Scania Hose, Radiator | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Buffer, Steering | Volvo Silencer, Exhaust | Volvo Clutch Disc | Daf Mirror | Scania Clutch Release Bearing | Iveco Sensor, ABS | Man Parking Lamp | Volvo Ball Joint | Iveco Cable, Gear Shift | Volvo Ball Joint | Volvo Air Spring | Man Fuel Filter | Mercedes Electrical Cable, Trailer Electrical Equipments | Mercedes Knob, Gear Shift | Man Lock, Door | Mercedes Bracket, Mudguard | Volvo Spring Brake Chamber | Man Clutch Disc | Man Drag Link | Mercedes Protective Cap, Head Lamp | Volvo O-Ring, Oil Cooler | Scania Hose, Radiator | Man Hose, Oil Filler | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Gasket, Cylinder Head | Man Air Spring | Bergische Clutch Servo | Iveco Air Spring | Bergische Levelling Valve | Mercedes Pressure Control Valve | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Scania Joint Cross | Man Visco Fan | Mercedes Air Spring | Sauer Temperature Sensor | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Front Panel | Man Nut, Spring | Bergische Quick Release Valve | Mercedes Joint Cross | Iveco Solenoid Valve | Volvo Blade, Windscreen Wiper | Volvo Electric Pump, Cab Tilt | Volvo Gear, Compressor | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Sensor, ABS | Mercedes Drag Link | Man Shock Absorber | Daf Brake Shoe, Brake Drum | Smb Main Cylinder | Man Hand Pump, Feed Pump | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Rockwell Safety Valve | Mercedes Clamp, Exhaust | Iveco Synchronizing Cone, Main Shaft | Man Levelling Valve | Schmitz Torque Rod | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Cylinder, Exhaust Brake | Mercedes Ring, ABS | Bergische Wheel Hub | Man Visco Drive, Fan | Mercedes Main Cylinder | Mercedes Expansion Tank, Radiator | Man Brake Slack Adjuster | Man Inner, Air Filter | Daf Shock Absorber | Daf Shock Absorber | Fruehauf Repair Kit, Gear Shift Control | Volvo Feed Pump | Man Relay Valve | Scania Flexible Pipe, Exhaust | Daf Repair Kit, Brake Disc | Sauer Piston | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Wheel Hub | Man Bearing, Wheel Hub | Scania Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Wheel Hub | Scania Joint Cross | Man Mounting, Engine | Mercedes Shock Absorber, Cab | Scania Speed Sensor | R.V.I. Air Spring | Scania Water Pump | Man Clutch Servo | Man Signal Lamp | Iveco Pipe, Exhaust | Scania Steering Pump | Scania Piston, Air Spring | Volvo Screw, Axle Rod | Mercedes Mudguard | Mercedes Main Cylinder | Scania Clutch Fork | Man Ball Joint | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Temperature Sensor | Man Repair Kit, Compressor | Man Differential Spider | Scania Starter Ring Gear | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Daf Air Spring | Freightliner Buffer, Spring | Man Sensor, ABS | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Water Pump | Scania Brake Disc | Mercedes Brake Slack Adjuster | Scania Rubber Bushing, Cab | Daf Air Coil, Coupling | Universal Ball Joint | Mercedes Ring Kit, Piston | R.V.I. Piston, Air Spring | Scania Service Brake Chamber | Man Air Deflector, Cab Corner | R.V.I. Wheel Hub | Bergische Fitting, Retarder | Scania Compression Spring, Cab | Daf Relay Valve | Iveco Rubber Bushing, Cab Tilt | Scania Ball Joint | Daf
Yandex.Metrica