Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Ball Joint | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Ball Joint | Mercedes Joint Cross | Universal Bushing, Wheel Hub | Scania Lid, Front Panel | Volvo Exhaust Manifold | Volvo Steering Pump | Man Pressure Control Valve | Man Bearing, Wheel Hub | Man Air Spring | Bergische Hose, Radiator | Scania Repair Kit, Axle Rod | Daf Counter Shaft | Man Front Panel Lock | Volvo Seal Ring, Gear Shift Control | Daf Shield, Mudguard | Man Cover, Oil Cooler | Mercedes Water Pump | Man Sleeve, Drag Link | Scania Sensor, ABS | R.V.I. Drag Link | Man Gasket, Thermostat | Mercedes Oil Filter | Volvo Pipe Kit, Injector | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Drag Link | Mercedes Connecting Pipe, Exhaust | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | Man Pipe, Exhaust | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Signal Lamp | Man Safety Valve | Daf Pipe, Exhaust | Man Seal Ring, Power Take Off | Man Bearing, Wheel Hub | Daf Hose, Turbocharger | Scania Regulator, Alternator | Man Hose, Radiator | Volvo Mudguard | Volvo Clutch Disc | Volvo Propeller Shaft Bearing | Iveco Seal Ring, Power Take Off | R.V.I. Repair Kit, Clutch | Volvo Propeller Shaft Bearing | Mercedes Foot Brake Valve | Mercedes Levelling Valve | Daf Hub Cap | Smb Cylinder Liner, Piston | Man Coupling | Man Seal Ring, Injection Pump | Iveco Foot Brake Valve | Scania Air Dryer | Mercedes Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Ball Joint | Man Accelerator Wire | Scania Oil Filter | Man Multiway Valve | Mercedes Drag Link | Volvo Shock Absorber Spring, Cab | Volvo Bracket, Axle Rod | Man Hose, Oil Filler | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Screw, Axle Rod | Mercedes Cover, Air Filter | R.V.I. Bearing Cap, Stabilizer Bar | Mercedes Bushing, Drag Link | Scania Gasket Kit, Cylinder Head | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Cover, Bumper | Scania Wheel Hub | Daf Hose, Cab Tilt | Man Propeller Shaft Bearing | Mercedes Piston | Man Feed Pump | Man Gear, Distribution Shaft | Man Belt Tensioner, Fan | R.V.I. ABS Socket | Scania Housing, Head Lamp | Volvo Cylinder, Injection Pump | Mercedes Switch | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Gasket Kit, Compressor | Daf Mounting, Engine | Mercedes Brake Shoe Kit, Brake Drum | Volvo Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Man Water Pump | Iveco Tension Roller, Fan | Volvo Bumper | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Hose, Radiator | Man Silencer, Exhaust | Man Mounting, Engine | Man Ball Joint | Man Repair Kit, Water Pump | Man Crank Shaft, Cylinder Block | Man Expansion Tank, Radiator | Iveco Bearing, Wheel Hub | Mercedes Air Spring | Daf Shock Absorber | Mercedes Mounting, Engine | Daf Bushing, Spring | Peterbilt Brake Dust Cover | Trailor Frame, Head Lamp | Man Oil Pressure Sensor | Volvo Mounting, Engine | Daf Pulley, Alternator | Mercedes Housing, Step | Daf Ball Joint | Mercedes Levelling Valve | Scania Bearing, Wheel Hub | Bergische Bearing, Wheel Hub | Scania Cover, Axle Steering Knuckle | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Bergische Flexible Pipe, Exhaust | Iveco Grille, Front Panel | Scania Spring, Brake Shoe | Mercedes Cable, Front Panel Lock | Scania Starter Ring Gear | Scania Ring Kit, Piston | Iveco Nut, Bogie Suspension | Mercedes Piston | Daf Belt Tensioner, Fan | Daf Ball Joint | Daf Visco Drive, Fan | Daf Regulator, Alternator | Scania Bearing, Crown Wheel & Pinion | Mercedes Nut, Traverse | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Master Switch, Battery | Volvo Repair Kit, Clutch Fork | Mercedes Repair Kit, Cylinder Head | Man Stop Light | Mercedes Cab Corner | Mercedes Inner, Air Filter | Man Inner, Air Filter | Man Nylon Pipe, Black | Bergische Mudguard | Man Rubber Bushing, Spring | Mercedes Wheel Hub | Volvo Step Plate, Bumper | Mercedes Clutch Release Bearing | R.V.I. Buffer, Spring | Mercedes Dust Cover, Wheel Hub | Sauer Clamp | Universal Fuel Filter | Volvo Compressor | Volvo Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Expansion Tank, Radiator | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Mercedes Shock Absorber | Schmitz Plate, Step | R.V.I. Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Joint Cross | Mercedes Filler Cap, Fuel Tank | Iveco Hose, Brake Chamber | Volvo Wheel Hub | Bergische Compressor | Volvo Steering Pump | Daf Pressure Plate, Clutch | Mercedes Air Spring | Schmitz Sun Visor | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Lens, Stop Light | Scania Gasket, Intake Manifold | Man Flange Pipe, Exhaust Manifold | Man Ball Joint | R.V.I. Air Spring | Sauer Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Fuel Filter | Volvo Bushing, Cylinder Block | Daf Precleaner, Fuel Filter | Iveco Hose, Radiator | Mercedes Front Panel | Volvo Seal Ring, Crank Shaft | Mercedes Brake Slack Adjuster | Mercedes Panel, Door | Scania Dust Cover, Gear Shift | Man Steering Pump | Man Buffer, Spring | Iveco Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Clutch Disc | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Wheel Hub | Mercedes Handle, Door | Man Repair Kit, Clutch Servo | Daf Washer, Injection Pump | Daf Starter Ring Gear | Iveco Air Spring | Iveco Shock Absorber | Sauer Repair Kit, Cylinder Head | Iveco Cylinder, Cab Tilt | Scania Clamp, Exhaust | Mercedes Pin, Brake Shoe | Bergische Mirror | Man Bearing, Wheel Hub | Man Inner, Air Filter | Scania Spring Brake Chamber | Volvo Wear Indicator, Brake Slack Adjuster | Scania Main Cylinder | Scania Clutch Release Bearing | Daf Bearing, Wheel Hub | Scania Wheel Hub | Volvo Torque Rod | Mercedes Hub Cap | Bergische Wheel Hub | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Gear, Main Shaft | Iveco Buffer, Spring | Man Piston | Iveco Shock Absorber | Scania Arm, Mirror | Man Clutch Disc | Man Sensor, ABS | Mercedes Fuel Filter | Mercedes Hose, Radiator | Daf Ball Joint | Ford Switch, Door Window | Mercedes Bushing, Brake Shoe | Bergische Air Spring | R.V.I. Drag Link | Man Gasket, Rocker Cover | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Volvo Clutch Disc | Man Air Dryer | Daf Ball Joint | Iveco Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Drag Link | Mercedes Drag Link | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Spot Lamp, Sun Visor | Scania Sensor, Gear Box Housing | Man Ball Joint | Scania Air Spring | Volvo Seal Ring, Crank Shaft | Iveco Visco Fan | Man Valve, Feed Pump | Scania Cylinder Head | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | Daf Brake Slack Adjuster | Mercedes Nut, Stud | Man Lining Kit, Brake Drum | Man Bolt, Spring | Volvo Tank Cap, SCR System | Mercedes Cover, Battery | R.V.I. Air Spring | Hendrickson Accelerator Wire | Man Repair Kit, Axle Rod | Volvo Repair Kit, Cab Tilt | Scania Nut, Stud | Man Air Spring | Hendrickson Roller, Clutch Fork | Scania Bearing, Wheel Hub | Man Temperature Sensor | Man Seal Ring, Gear Box Housing | Mercedes Mounting, Gear Box | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Mercedes Coupling | Man Ball Joint | Scania Brake Slack Adjuster | Mercedes V Arm | Daf Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Bushing, Cab | Scania Switch, Brake Pedal | Man Lock Pin, Front Panel | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Rubber Bushing, Cab | Daf Roller, Brake Shoe | Fruehauf Shock Absorber | Ror-Meritor Seal Ring, Wheel Hub | Man Nylon Pipe, Black | Man Clutch Disc | Volvo Multiway Valve | Man Bracket, Front Panel | Volvo Lid, Front Panel | Volvo Ball Joint | Mercedes Service Brake Chamber | Krone Switch, Door Window | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Filler Cap, Fuel Tank | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Spring, Spring Suspension | Bergische Repair Kit, Brake Caliper | Man Push in Connector | Universal Fuel Filter | R.V.I. Brake Shoe Kit, Brake Drum | Iveco Handle, Door | Scania Torque Rod | Mercedes Clutch Disc | Scania Clutch Servo | Daf Brake Slack Adjuster | Scania Synchronizing Cone, Main Shaft | Setra Drag Link | Mercedes Stud | Man Clamp, Exhaust | Mercedes Mirror Glass | Daf U Bolt, Spring | R.V.I. Lock Washer, Axle | Volvo Repair Kit, Brake Slack Adjuster | Man Tension Roller, Fan | Volvo Bearing, Wheel Hub | Man Ring Kit, Piston | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Spring, Brake Shoe | Bergische Quick Release Valve | Daf Synchronizing Cone, Main Shaft | Volvo Lining Kit, Brake Drum | Bergische Oil Pump | Man Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Iveco Repair Kit, Brake Disc | Sauer Clutch Disc | Mercedes Repair Kit, Fuel Filter | Scania Piston | Daf Tapón del tanque , Sistema de SRC | Bouchon du réservoir, le système SCR Connecting Rod, Piston | Volvo Pipe, Exhaust | Scania Safety Valve | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Scania Stud | Fruehauf Solenoid Valve | Daf Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Bushing, Gear Shifting | Scania Fuel Filter | Volvo Cylinder Head | Volvo Drag Link | Mercedes Shock Absorber, Cab | Scania Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Repair Kit, Trailer Coupling | Ringfeder Cover, Battery | Mercedes Housing, Step | Man Hose, Radiator | Mercedes Hose, Radiator | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. U Bolt, Spring | Scania Synchronizing Cone, Main Shaft | Mercedes Regulator, Alternator | Volvo Hose, Turbocharger | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Feed Pump | Mercedes Clutch Servo | Neoplan Clutch Servo | Daf Front Panel | Scania Kit, Brake Disc Pad | Bergische Rubber Bushing, Axle | Iveco Hose, Turbocharger | Man Signal Control Arm | R.V.I. Gasket Kit, Cylinder Block | R.V.I. Compressor | Mercedes Link, Gear Shifting | Mercedes Torque Rod | Volvo Repair Kit, Brake Cam Shaft | Trailor Air Spring | Man Hose, Radiator | Daf Air Tank | Mercedes Plate Kit, Cylinder Head | Scania Repair Kit, Cylinder Head | Man Torque Rod | Scania Bearing, Wheel Hub | Mercedes Bracket, Front Panel | Volvo Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Tank Cap, SCR System | Volvo Sensor, ABS | Kassbohrer Pin, Spring | Man Spring Clamp, Brake Disc Pad | Scania Drag Link | Mercedes Safety Valve | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Oil Pump | Mercedes Bearing, Reverse Shaft | Mercedes Quick Release Valve | Universal Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Hand Pump, Feed Pump | Mercedes Cylinder, Gear Shift Control | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Scania Head Lamp | Scania Rubber Bushing, Axle | Iveco Fuel Filter | Volvo Silencer, Exhaust | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Scania Grille, Front Panel | Iveco Joint Cross | Iveco Silencer, Exhaust | Mercedes Main Cylinder | Mercedes Air Spring | Scania Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Bracket, Fog Lamp | Daf Grille, Front Panel | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Man Lock, Door | Mercedes Storage Box Cable, Accessory | Man Clutch Disc | R.V.I. Screw, Differential Gear Housing | Man Lens, Head Lamp | Mercedes Bracket, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint, Clutch Fork | R.V.I. Knob, Gear Shift | Man Belt Tensioner, Fan | Scania Multiway Valve | Iveco Fog Lamp | Mercedes Nylon Pipe, Black | Man Bearing, Wheel Hub | Man Overflow Valve | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Man Bearing, Bogie Suspension | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Silencer, Exhaust | R.V.I. Heat Shield, Exhaust | Man Visco Drive, Fan | Mercedes Bracket, Head Lamp | Mercedes Foot Brake Valve | Mercedes Silent Block, Axle Rod | Hendrickson Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Knob, Gear Shift | Volvo Mounting, Gear Shift | Volvo Cover, Bumper | Man Buffer, Spring | Man Torque Rod | Man Shock Absorber | Mercedes Hose, Radiator | Man Bracket, Mudguard | Scania Blade, Windscreen Wiper | Daf Diaphragm, Brake Chamber | Iveco Synchronizing Ring, Planetary Gear | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | Mercedes Feed Pump | Man Gas Spring | R.V.I. Clutch Disc | R.V.I. Accelerator Wire | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Heater, Air Tank | Daf Hose, Intercooler | Man Sensor, Gear Box Housing | Man Air Spring | Man Compression Spring, Cab | Mercedes Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Scania Buffer, Spring | Mercedes Levelling Valve | Daf Blade, Fan | Man Stop Light | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | R.V.I. Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Daf Sensor, Gear Shift Control | R.V.I. Bearing, Input Shaft | Man Air Spring | Man Silent Block, Stabilizer Bar | Volvo Pipe, Exhaust | Volvo Cylinder, Cab Tilt | Scania Repair Kit, Wheel Hub | Man Air Spring | Volvo Stud | Scania Piston, Air Spring | Volvo Step | Daf Shock Absorber, Cab | Volvo Cable, Gear Shift Control | Mercedes Oil Filter | Volvo Wheel Hub | Bergische Inner, Air Filter | Iveco Clutch Servo | Scania Temperature Sensor | Man Ball Joint | Man Bearing, Wheel Hub | Iveco Cover, Side Panel | Mercedes Cover, Cylinder Block | Volvo Handle, Front Panel Lock | Scania Bumper | Man Housing, Step | R.V.I. Ring, ABS | Bergische Float, Fuel Tank | Scania Torque Rod | Scania Repair Kit, Spring | Volvo Ball Joint | Man Spot Lamp, Sun Visor | Scania Clamp, Exhaust | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Repair Kit, Water Pump | Volvo Repair Kit, Valve | Volvo Blade, Fan | Man Dust Cover, Gear Shift | Scania Hose, Radiator | Scania Tension Roller, Fan | Scania Mirror | Daf Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Gasket, Oil Sump | Man Wishbone | Mercedes Mudguard | Mercedes Expansion Tank, Radiator | Mercedes Gas Spring | Mercedes Shock Absorber | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Sauer Pressure Sensor | Volvo Grille, Front Panel | Daf Service Brake Chamber | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Fruehauf Brake Slack Adjuster | Bergische Cab Corner | Scania
Yandex.Metrica