Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Nylon Pipe, Black | Daf Silencer, Exhaust | Daf EBS Cable | Universal Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Brake Shoe, Brake Drum | Bergische Achsen Pressure Control Valve | Daf Brake Dust Cover | Trailor Blade, Fan | Mercedes Mounting, Cab | Freightliner Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Drain Valve | Man Repair Kit, Axle Rod | Man A Pillar, Front Panel | Man Rubber Bushing, Cab | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Handle, Door | Mercedes Drag Link | Mercedes Steering Pump | Volvo Repair Kit, Gear Shift | Mercedes Mounting, Cab | Scania Roller, Brake Shoe | Bergische Achsen Bushing, Spring | Bergische Achsen Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Ring, ABS | R.V.I. Clamp | Universal Blade, Fan | R.V.I. Coupling | Daf Hub Cap | Sauer Achsen Filler Cap, Fuel Tank | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Man Air Spring | Reyco Bracket, Mudguard | Volvo Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Spring Brake Chamber | Scania Multiway Valve | Mercedes Expansion Tank Cap, Radiator | Mercedes Wheel Hub | Volvo Piston Housing Assembly, Brake Caliper | Sauer Achsen Repair Kit, Air Spring | Bergische Achsen Air Spring | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Daf Drag Link | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Water Pump | Mercedes Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco U Bolt, Spring | R.V.I. Blade, Fan | Iveco Seal Ring, Bogie Suspension | Volvo Clutch Servo | Daf Oil Sump | Mercedes Knob, Gear Shift | R.V.I. Piston, Air Spring | Sauer Achsen Ring, ABS | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Piston | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Buffer, Cab | Man Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Safety Valve | Daf Arm, Clutch Fork | Volvo Signal Lamp | Mercedes Spring Brake Chamber | Mercedes Stud | Volvo Nut, Stud | Man Screw, Exhaust Manifold | Man Lock, Door | Scania Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Ball Joint | Man Connecting Pipe, Exhaust | Mercedes Air Spring | Ridewell Seal Ring, Wheel Hub | Scania Lift, Door Window | Iveco Oil Cooler | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Man Hose, Steering Pump | Mercedes Feed Pump | Iveco Spring, Brake Shoe | Sauer Achsen Hub Cap | Ror-Meritor Axle Nut | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Rubber Bushing, Spring | Bergische Achsen Shroud, Fan | Mercedes Cable, Climate | Man Fuel Filter | Daf Mounting, Engine | R.V.I. Bolt, Spring | Scania U Bolt, Spring | Sauer Achsen Repair Kit, Balance Arm Axle | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Pipe, Exhaust | Scania Pipe, Exhaust | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco End-Outline Marking Lamp | Iveco Oil Filter | R.V.I. Door | Daf Mounting, Spring | Sauer Achsen Housing, Step | Iveco Drag Link | Volvo Bushing, Brake Shoe | Trailor Stud | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Neoplan Gas Spring | Mercedes Mounting, Engine | R.V.I. Compression Spring, Cab | Daf Clamp, Exhaust | Man Head Lamp | Scania Drag Link | R.V.I. Foot Brake Valve | Daf Drag Link | Scania Gas Spring | Volvo Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Sensor, Intake Manifold | Mercedes Gasket, Oil Sump | Man Hose, Radiator | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Shroud, Fan | Scania Shock Absorber Rubber Bushing, Cab | Iveco Mounting, Axle Rod | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Daf Hand Pump, Cab Tilt | Iveco Cylinder Head | Volvo Signal Lamp | Mercedes Hose, Air Filter | Mercedes Service Brake Chamber | Mercedes Retainer, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Propeller Shaft Bearing | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Stud | Trailor Gasket, Intake Manifold | Scania Seal Ring, Gear Box Housing | Man Cover, Air Filter | Scania Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Man Spring, Gear Shifting | Daf Bushing, Brake Adjuster | Daf Lift, Door Window | Man Push in Connector (Two Diameter) | Universal Exhaust Brake | Man Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Check Valve | Iveco Mudguard | Iveco Repair Kit, Compressor | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | Daf Belt Tensioner, Fan | Volvo Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Air Spring | Iveco Bushing, Brake Shoe | Ror-Meritor Service Brake Chamber | Fruehauf Bushing, Bogie Suspension | R.V.I. Flywheel | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Connecting Rod, Piston | Man Lock Washer, Axle | Volvo Tension Roller, Fan | Mercedes Repair Kit, Cylinder Head | Man Shock Absorber | Volvo Sensor, ABS | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Ball Joint | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Brake Slack Adjuster | Mercedes Drag Link | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Visco Drive, Fan | Scania Pipe, Exhaust | Man Wheel Hub | R.V.I. Air Bellow, Seat | Man Torque Rod | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Man Repair Kit, Cab | Scania Bushing, Gear Shifting | Daf Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Cover, Mirror | Daf Connecting Pipe, Exhaust | Man Gasket Kit, Compressor | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Cab Tilt | Volvo Pin, Spring | Ford Clutch Servo | Daf Gasket, Rocker Cover | Mercedes Hose, Compressor | Scania Hose, Radiator | Volvo Screw, Traverse | Man Ring Kit, Piston | R.V.I. Valve, Gear Shifting | Volvo Cover, Cylinder Block | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Brake Disc | Daf Roller, Brake Shoe | Ror-Meritor Rubber Bushing, Spring | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Air Spring | Bergische Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Spring Brake Chamber | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Mercedes Brake Disc | SMB Bearing, Counter Shaft | Man Safety Valve | Volvo Water Pump | Volvo Link, Stabilizer Bar | Man Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Hose, Cab Tilt | R.V.I. Axle Nut | Man Front Panel | Man Accelerator Wire | R.V.I. Steering Pump | Mercedes Repair Kit, Clutch Fork | Man Cylinder, Gear Shift Control | Iveco Dust Cover, Brake Adjuster | Ror-Meritor Mounting, Engine | Mercedes U Bolt, Spring | Volvo Retainer, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Head Lamp | R.V.I. Front Panel | R.V.I. Service Brake Chamber | Bergische Achsen U Bolt, Spring | Bergische Achsen Air Spring | Scania Water Pump | Mercedes Check Valve | Volvo Cylinder Head | Man Air Spring | Volvo Seal Ring, Input Shaft | Daf Air Spring | Hendrickson Fuel Filter | Man Nut, Stud | Bergische Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Air Filter Cartridge | Setra Test Point | Universal Plate Kit, Cylinder Head | Volvo U Bolt, Spring | Sauer Achsen Exhaust Brake | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint | Volvo Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Coupling | Daf Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Seal Ring, Differential Gear Housing | Volvo Slider, Door Window | Scania Pressure Control Valve | Iveco Head Lamp | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Drag Link | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Setra Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Sensor, ABS | Man Oil Pump | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Drag Link | Volvo Clamp, Exhaust | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Bracket, Spring | Weweler Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Hose, Compressor | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Lining Kit, Brake Drum | Kassbohrer King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Kenworth Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Mounting, Exhaust | Mercedes Hub Cap | Sauer Achsen Repair Kit, Steering | Mercedes Hand Pump, Feed Pump | Scania Spring Brake Chamber | Man Mirror Glass | Volvo Ball Joint | Man Pulley, Alternator | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Iveco Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Feed Pump | Man Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Signal Lamp | Man Gas Spring | Volvo Door | Man Straight Coupling | Mercedes Clutch Release Bearing | Mercedes Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Shock Absorber | Daf Ball Joint | Iveco Air Spring | Schmitz Safety Valve | Daf Air Spring | Watson&Chalin Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Sensor, ABS | R.V.I. Stud | Man Repair Kit, Exhaust | Mercedes Switch, Head Lamp | Mercedes Flywheel | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Housing, Step | Iveco Hose, Radiator | Scania Air Spring | Daf Pressure Control Valve | Volvo Overflow Valve | R.V.I. Gasket Kit, Compressor | Volvo Gas Spring | Scania Strap, Exhaust | Volvo Mounting, Cab | Man Air Spring | Mercedes Plate Kit, Cylinder Head | Daf Roller, Bogie Suspension | Volvo Screw, Bogie Suspension | Iveco Seal Ring, Gear Box Housing | R.V.I. Signal Control Arm | Man Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Joint Cross | Volvo Ball Joint | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Temperature Sensor | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Coupling | Mercedes Piston | Iveco Repair Kit, Cab | R.V.I. Water Pump | Man Axle Nut | Bergische Achsen Rubber Bushing, Spring | Mercedes Arm, Mirror | R.V.I. Gear Shift | Iveco Plug, Axle Rod | Chalmers Repair Kit, Water Pump | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Trailor Lift, Door Window | Volvo Drag Link | Freightliner Grille, Air Filter | Volvo Relay Valve | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Seal Ring, Bogie Suspension | Scania Sensor, ABS | R.V.I. Clamp, Exhaust | R.V.I. Sensor, ABS | Volvo Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Volvo Clutch Servo | Man Bushing, Stabilizer Bar | Daf Air Filter Cartridge | Volvo Hose, Radiator | Daf Mounting, Engine | Kenworth Cover, Bumper | Daf Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Torque Rod | Man Service Brake Chamber | Neoplan Lock, Door | Mercedes Hose, Oil Cooler | Volvo Clutch Servo | Neoplan Pin, Brake Adjuster | Ror-Meritor Repair Kit, Trailer Coupling | Ringfeder Bearing, Wheel Hub | Scania Support Pin, Bogie Suspension | Iveco Lining Kit, Brake Drum | Bergische Achsen Visco Drive, Fan | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Man Tension Roller, Fan | Mercedes Hose, Intercooler | Mercedes Grille, Front Panel | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Man Mirror Glass | Man Repair Kit, Clutch Servo | Iveco Rubber Bushing, Spring | Ford Mounting, Engine | Kenworth Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Washer Container, Windscreen Wiper | Volvo Gas Spring | Iveco Repair Kit, Trailer Coupling | Vbg Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Diaphragm, Brake Chamber | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Lashing Strap, Trailer Equipments | Universal Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Straight Coupling | Universal Ball Joint | Volvo Gear Shift Control | Mercedes Fuel Filter | Volvo Drive Shaft | Mercedes Torque Rod | Volvo Repair Kit, Feed Pump | Daf Master Switch, Battery | Volvo Brake Dust Cover Kit | Sauer Achsen Piston | Daf Compression Spring, Cab | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Lock Washer, Axle | Ror-Meritor Drag Link | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Air Spring | Ror-Meritor Axle Nut | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Drag Link | R.V.I. Air Dryer Cartridge | Neoplan Repair Kit, Cab Tilt | Daf Hose, Radiator | Volvo Hose, Air Tank | Daf Ring Kit, Piston | Mercedes Clamp, Exhaust | Iveco Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Sensor, ABS | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Cable, Gear Shift | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Ball Joint | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Scania Disc, Cylinder Head | Volvo Brake Shoe Kit, Brake Drum | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | Scania Pin, Spring | Hendrickson Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Seal Ring, Differential Gear Housing | Iveco Flasher Relay, Central Electric Unit | R.V.I. Clutch Fork | Mercedes Hose, Oil Cooler | Man Bushing, Spring | Volvo Drag Link | R.V.I. Spring Brake Chamber | Man Buffer, Cab | Volvo Hose, Turbocharger | Daf Cylinder Head | Mercedes Handle, Door | Man Bushing, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Rubber Bushing, Spring | Watson&Chalin U Bolt, Spring | Mercedes Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Sensor, Gear Selector Housing | Mercedes Half Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Hose, Radiator | Mercedes Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Scania Air Spring | Freightliner Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Gasket Kit, Compressor | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bearing, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Shock Absorber | Scania Air Spring | Ror-Meritor Oil Sump | Mercedes Air Filter Cartridge | Iveco Solenoid Valve | Scania Lock Plate, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Man Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Fruehauf Tank Cap, SCR System | Volvo Hose, Brake Chamber | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Shock Absorber, Steering | Mercedes Drain Valve | Man Air Spring | Ridewell Drag Link | Daf Joint Cross | Universal Brake Slack Adjuster | SMB Shock Absorber Spring, Cab | Iveco Tank Cap, SCR System | R.V.I. Hose, Clutch Servo | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Steering Pump | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Pressure Control Valve | Daf Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Signal Lamp | Scania Repair Kit, Sun Visor | Daf Hub Cap | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Housing, Step | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Expansion Tank, Radiator | Iveco Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Pipe, Exhaust | Mercedes Bushing, Spring | Daf Clamp, Exhaust | Scania Gasket Kit, Cylinder Block | R.V.I. Sensor, ABS | Setra Gasket, Cylinder Block Cover | Scania Spring, Brake Shoe | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Chevrolet Repair Kit, Brake Caliper | Scania Bracket, Spring | Bergische Achsen U Bolt, Spring | Mercedes Hand Pump, Cab Tilt | Man Temperature Sensor | Mercedes Solenoid Valve | Scania Air Spring | Kenworth Knob, Gear Shift | Man Air Spring | Watson&Chalin Cylinder, Injection Pump | Mercedes
Yandex.Metrica