Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Stud | Mercedes Air Spring | Scania Sensor, ABS | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Pressure Control Valve | Mercedes Cover, Bumper | Mercedes Cable, Gear Shift | Volvo Gasket, Water Pump | Mercedes Wheel Hub | Iveco Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Bushing, Stabilizer Bar | Ford Piston | Scania Overflow Valve | Volvo V Arm | Man Hose, Radiator | Mercedes Sensor, Brake Disc Pad | Ror-Meritor Stud | Man Clutch Servo | Daf Grille, Front Panel | Mercedes Bearing, Main Shaft | Scania Bushing, Brake Adjuster | Daf Pin, Spring | Man Spring, Brake Shoe | Volvo Connecting Rod, Piston | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Trailor Nylon Pipe, Black | Universal Lock Plate, Brake Shoe | Bergische Achsen Multiway Valve | R.V.I. Water Pump | Man Bushing, Gear Shift | Mercedes Pressure Sensor | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Iveco Repair Kit, Compressor | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Bracket, Mudguard | R.V.I. Nut, Stud | Bergische Achsen Main Cylinder | Man Cover, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Clutch Servo | Neoplan Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Wheel Hub | Mercedes Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Clamp, Exhaust | Volvo Silencer, Exhaust | R.V.I. Housing, Water Pump | Volvo Pressure Control Valve | Daf Hose, Radiator | Scania Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Repair Kit, Air Spring | Bergische Achsen Hose, Brake Chamber | Volvo Bellow, Air Filter | Volvo Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Repair Kit, Water Pump | Daf Sensor, ABS | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Kassbohrer Overflow Valve | Mercedes Drag Link | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Cable, Door Window | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Gasket, Oil Sump | Scania Quick Release Valve | Man Signal Control Arm | Mercedes Air Spring | Ridewell Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Air Spring | Schmitz Spring Brake Chamber | Man Repair Kit, Main Cylinder | Scania Mounting, Intercooler | Scania Ball Joint | Kassbohrer Cylinder, Cab Tilt | Scania Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Torque Rod | Neway Drag Link | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Levelling Valve | Scania Lining Kit, Brake Drum | Bergische Achsen Main Cylinder | Mercedes ABS Socket | Daf Repair Kit, Stabilizer Bar | Daf Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Bushing, Spring | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Protective, Front Panel | Scania Service Brake Chamber | Iveco Air Spring | Hendrickson Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Drag Link | R.V.I. Cab Corner | R.V.I. Cab Corner | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Relay Valve | Setra Clutch Fork | R.V.I. Piston | Man Mirror | Daf Bracket, Axle Rod | Mercedes Spring, Gear Shift | Volvo Spring Brake Chamber | Mercedes Mirror | Iveco Cylinder, Accelerator Pedal | Volvo Ball Joint | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Clutch Disc | Daf Repair Kit, Compressor | Man Propeller Shaft Bearing | Scania Air Spring | Fruehauf Sun Visor | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Drag Link | R.V.I. Cylinder Head | Mercedes Air Dryer Regulator | Volvo Filter, Cylinder Block Cover | Man Cab Corner | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Ring, ABS | R.V.I. Wheel Hub | Bergische Achsen Drive Shaft, Fan | Man Hose, Radiator | Scania Temperature Sensor | Mercedes Shock Absorber | Sauer Achsen Flange Pipe, Thermostat | R.V.I. Mounting, Engine | Mercedes Clutch Fork | Mercedes Main Cylinder | Daf Relay Valve | Sauer Achsen Oil Filter | Mercedes Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Brake Pressure Regulator | Mercedes Drag Link | Daf Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Achsen U Bolt, Spring | Mercedes Hose, Radiator | Scania Clamp, Exhaust | Volvo Socket, Trailer Electrical Equipments | Universal Brake Slack Adjuster | R.V.I. Mounting, Gear Box | Iveco Master Switch, Battery | Universal Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Ball Joint | Man Mirror | Iveco Clutch Servo | Setra Plate Kit, Cylinder Head | Man Bracket, Fog Lamp | Daf Joint Cross | Mercedes Axle Nut | Man Panel, Door | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Torque Rod | Volvo Front Panel | R.V.I. Repair Kit, Gear Shift | Man Rubber Bushing, Cab | Scania Service Brake Chamber | Man Cushion, Spring | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Rubber Bushing, Spring | Mercedes Torque Rod | Volvo Screw, Brake Disc | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Daf Fog Lamp | Mercedes Flange, Wheel Hub | Mercedes Cap, Oil Filler | R.V.I. Service Brake Chamber | Daf Seal Ring, Differential Gear Housing | Daf Cable, Door Window | Man Air Filter Cartridge | Man Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Clamp, Exhaust | R.V.I. Multiway Valve | Mercedes Heater Unit, Cab Heating & Ventilation | Scania Rubber Bushing, Spring | Iveco Axle Nut | Trailor Pipe, Exhaust | Daf Pressure Control Valve | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Air Spring | Scania Accelerator Wire | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Torque Rod | Scania Stud | Mercedes Lock Cylinder, Door | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Cylinder Head | Scania Brake Slack Adjuster | Fruehauf Stud | R.V.I. Spring Brake Chamber | Daf Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Repair Kit, Balance Arm Axle | Hendrickson Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Hose, Retarder | Scania Belt Tensioner, Fan | Mercedes Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Clutch Fork | R.V.I. Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Repair Kit, Cab | R.V.I. Connecting Pipe, Exhaust | Man Roller, Clutch Fork | Volvo Cover, Bumper | Man Air Spring | Weweler Repair Kit, Axle Rod | Man Air Spring | Ror-Meritor Shock Absorber | Man Spoiler, Bumper | Mercedes Hose, Radiator | R.V.I. Gasket Kit, Cylinder Block | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bushing, Brake Cam Shaft | Scania Shock Absorber | Daf Bracket, Spring | Mercedes Hose, Oil Cooler | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | International Navistar King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Motor, Door Window | Mercedes Mounting, Engine | Scania Brake Dust Cover | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Air Spring | Sauer Achsen Piston, Air Spring | Ror-Meritor Seal Ring, Input Shaft | Iveco Blade, Fan | Man Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Front Panel | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Hose, Radiator | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Half Bearing, Stabilizer Bar | Daf Dust Cover, Gear Shift | Man Rubber Strap, Mudguard | Volvo Tension Roller, Fan | Iveco Mounting, Engine | Man Lock Washer, Axle | Scania Repair Kit, Cab Tilt | Daf Brake Dust Cover | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Cover, Brake Adjuster | Ror-Meritor Strap, Exhaust | Volvo O-Ring, Oil Cooler | Scania Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Valve, Gear Shift | Mercedes U Bolt, Spring | R.V.I. Mudguard | R.V.I. Compressor | Man Rubber Bushing, Shock Absorber | Mercedes Buffer, Spring | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Signal Lamp | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Strainer, Fuel Tank | Scania Foot Brake Valve | Daf Feed Pump | Man Hose, Air Tank | Mercedes Gasket, Rocker Cover | R.V.I. Air Spring | Volvo Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Shield, Mudguard | Man Sensor, Thermostat | Mercedes Oil Level Sensor | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | Volvo Hinge, Front Panel | Volvo Nut, Bogie Suspension | Mercedes Cover, Air Filter | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Man Oil Cooler | R.V.I. Hub Cap | Fruehauf Pulley, Fan | Man Joint Cross | Universal Shock Absorber, Cab | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Seal Ring, Gear Selector Housing | Volvo Solenoid Valve | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Cab | Man Hose, Radiator | Volvo Cylinder Block Cover | Man Clamp, Exhaust | Scania Ring, ABS | Mercedes Oil Filter | Daf Wheel Hub | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Torque Rod | Iveco Carrier, Wheel Hub | Mercedes Gasket, Exhaust Manifold | R.V.I. Exhaust Manifold | Man ABS Cable | Universal Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Hand Pump, Cab Tilt | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Scania Half Bearing, Stabilizer Bar | Daf Buffer, Spring | Man Seal Ring, Gear Shift Control | Man Ball Joint | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Propeller Shaft Bearing | Man Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Drag Link | Volvo Ring Kit, Piston | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Hose, Intercooler | Setra Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Scania Bearing, Wheel Hub | Iveco Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Lens, Head Lamp | Daf Air Bellow, Seat | Scania Drag Link | Man T Union Push in Connector (Two Diameter) | Universal Starter Ring Gear | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Steering Pump | Volvo Joint Cross | Man Housing, Step | Mercedes Repair Kit, Spring | Volvo Oil Filter | R.V.I. Housing, Step | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Multiway Valve | Man Service Brake Chamber | Bergische Achsen Mounting, Cab | Scania Pipe, Steering Pump | Volvo Brake Dust Cover Kit | Sauer Achsen Signal Lamp | Mercedes Wheel Hub | Iveco Frame, Head Lamp | Mercedes Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Levelling Valve | Mercedes Repair Kit, Compressor | Scania Buffer, Spring | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Freightliner Plug, Oil Sump | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Ring Kit, Piston | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Expansion Tank, Radiator | Scania Drag Link | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Scania Clutch Servo | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Bumper | Scania Handle, Door | Iveco Sensor, ABS | Volvo U Bolt, Spring | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Ford Air Filter Cartridge | Iveco Piston | Mercedes Visco Fan | R.V.I. Air Filter Cartridge | Daf Shock Absorber | Scania Guide, Injector | R.V.I. Hose, Compressor | R.V.I. Nut, Stud | Man Bracket, Spring | Volvo Shock Absorber, Cab | Volvo Mounting, Gear Box | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Brake Disc | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Ball Joint | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Brake Slack Adjuster | Daf Torque Rod | Man Piston | Mercedes Steering Pump | Mercedes Drag Link | Daf Lining Kit, Brake Drum | Bergische Achsen Brake Slack Adjuster | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Sauer Achsen Levelling Valve | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sae-Gigant Torque Rod | Man Hose, Compressor | Mercedes Brake Dust Cover | Man Stud | Sauer Achsen Spring Brake Chamber | Volvo Switch, Brake Pedal | Man Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Chevrolet Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Flywheel | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Drag Link | Mercedes Bearing, Differential Gear Housing | Daf Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Neoplan Quick Release Valve | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Volvo Pressure Control Valve | Iveco Rubber Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Lift, Door Window | Mercedes Bracket, Spring | Daf Air Spring | Daf Valve, Injection Pump | Daf Handle, Door | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Bergische Achsen Ball Joint | Volvo Sleeve, Cylinder Block | Mercedes Accelerator Wire | Man Silencer, Exhaust | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | R.V.I. Bearing Cap, Stabilizer Bar | Mercedes Ring, ABS | Mercedes Stud | Sauer Achsen Cylinder Head | Volvo Spring Brake Chamber | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Volvo Visco Fan | Mercedes Compressor | Man Washer, Injection Pump | Volvo Gasket, Turbocharger | Daf Wheel Hub | Mercedes Brake Drum | Bergische Achsen Drag Link | Mercedes Panel, Door | Daf Bushing, Gear Shift | Mercedes Crank, Door Window | R.V.I. Tension Roller, Fan | Mercedes Precleaner, Fuel Filter | Man Box, Battery | Scania Bearing, Wheel Hub | Mercedes Gasket, Cylinder Block | Scania Gasket, Oil Filter | R.V.I. Drag Link | Volvo Pipe, Exhaust | Volvo Wheel Hub | Sauer Achsen Silencer, Exhaust | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Cable, Gear Shift | Volvo Spoiler, Bumper | Volvo Diaphragm, Brake Chamber | Man Repair Kit, Cab Tilt | Daf Ring Kit, Piston | Iveco Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Hinge, Door | Volvo Stud | Sauer Achsen Heat Shield, Exhaust | R.V.I. Sensor, Oil Pump | Scania Brake Shoe, Brake Drum | Sauer Achsen Pressure Control Valve | Daf Service Brake Chamber | R.V.I. Service Brake Chamber | Man Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Bellow, Steering | Mercedes Drag Link | Mercedes Torque Rod | Volvo Bearing, Wheel Hub | Scania Wheel Hub | SMB Clutch Fork | Daf Bushing, Stabilizer Bar | Daf Brake Slack Adjuster | Man Wheel Hub | R.V.I. Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Sensor, Flywheel | Daf Bearing, Wheel Hub | Mercedes Switch | Volvo Air Coil, Coupling | Universal Cover, Mirror | Daf Bushing, Brake Shoe | Bergische Achsen Air Cleaning Coil, Accessory | Universal Seal Ring, Bogie Suspension | Man Air Spring | Ror-Meritor Gasket Kit, Retarder | Scania Bracket, Fog Lamp | Scania Wheel Hub | Bergische Achsen Bushing, Spring | Mercedes Dust Cover, Brake Adjuster | Iveco Air Spring | Ridewell Main Cylinder | Volvo Compression Spring, Cab | Mercedes U Bolt, Spring | Scania Slide Mechanism, Door | Mercedes Cable, Gear Shift | Volvo U Bolt, Spring | Man Air Spring | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Clutch Release Bearing | Setra Hose, Radiator | Man Air Spring | Ror-Meritor Seal Ring, Gear Shift Control | Daf Cover, Cab | Man Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Spring | R.V.I. Bearing, Differential Gear Housing | Mercedes
Yandex.Metrica