Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Repair Kit, Brake Cam Shaft | Fruehauf Hose, Radiator | Scania Buffer, Engine Bonnet | Kenworth Brake Dust Cover | Mercedes Cushion, Spring | Ror-Meritor U Bolt, Spring | Mercedes Buffer, Spring | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | Sauer Achsen Shackle, Spring | Scania Brake Shoe, Brake Drum | Bergische Achsen Door | Scania Cylinder Head | Man Sensor, Brake Disc Pad | Ror-Meritor Bumper | R.V.I. Foot Brake Valve | Iveco Connecting Rod, Piston | Mercedes Repair Kit, Compressor | Mercedes Bracket, Step | Iveco Mounting, Engine | R.V.I. Spring Pin, Brake Shoe | Bergische Achsen Mudguard | Mercedes Gasket, Exhaust Manifold | R.V.I. Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Hose, Air Tank | Volvo Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Flasher Relay, Central Electric Unit | Iveco Housing, Step | Iveco Silencer, Exhaust | Volvo Speed Sensor | Man Pipe, Exhaust | Man Mounting, Axle Rod | Volvo Nut, Bogie Suspension | Man Bearing, Wheel Hub | Daf Ring, ABS | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Brake Dust Cover | Ror-Meritor Visco Drive, Fan | Iveco Shroud, Fan | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Shoe | Sae-Gigant Blade, Windscreen Wiper | Man Repair Kit, Stud | Man Clamp, Gear Shift | Scania Bolt, Spring | Ror-Meritor Torque Rod | Volvo Cable, Gear Shift Control | R.V.I. Repair Kit, Stud | Man Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Sun Visor | Daf Feed Pump | R.V.I. Oil Pressure Sensor | Volvo Mounting, Engine | R.V.I. Fuel Filter | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Sensor, Radiator | R.V.I. Hose, Brake Chamber | Scania Clutch Release Bearing | Man Gasket, Exhaust Manifold | R.V.I. Water Pump | Mercedes Nut, Stud | Bergische Achsen Flexible Pipe, Exhaust | Daf Wiper Control Arm | Scania Air Spring | Iveco Concrete Pump Piston | Putzmeister Clutch Servo | Daf Seal Ring, Injection Pump | Daf Gasket, Intake Manifold | Mercedes Rubber Bushing, Cab | Volvo Rondela, Stud | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Exhaust Manifold | R.V.I. Drag Link | Volvo Motor, Door Window | Scania Air Spring | Hendrickson Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Grip Head, Connecting Rod | Bergische Achsen Silencer, Exhaust | Mercedes Valve, Gear Shifting | Volvo Clutch Release Bearing | Mercedes Socket, Trailer Electrical Equipments | Universal Ring Kit, Piston | R.V.I. Filter, Cab Heating & Ventilation | Scania Cover, Bumper | Man Ball Joint | Volvo Sensor, Thermostat | Mercedes Piston | Volvo Air Coil, Coupling | Universal Air Spring | Ror-Meritor Nylon Pipe, Black | Daf Bracket, Bumper | Volvo Propeller Shaft Bearing | Iveco Seal Ring, Injection Pump | Volvo Lining Kit, Brake Drum | Bergische Achsen Seal Ring, Steering | R.V.I. Signal Control Arm | Volvo Air Tank | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Drag Link | Volvo Cylinder, Accelerator Pedal | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Solenoid Valve | Scania Air Spring | Daf Mounting, Engine | R.V.I. Thrust Washer, Bogie Suspension | Scania Pin, Brake Shoe | Scania Clutch Disc | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Exhaust Manifold | Daf Valve, Gear Shifting | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Exhaust Manifold | Volvo Air Bellow, Cab | Scania Relay Valve | Bergische Achsen Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Achsen Hose, Oil Sump | R.V.I. Accelerator Pedal | R.V.I. Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Brake Slack Adjuster | Scania Compression Spring, Cab | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Trailor Safety Valve | Daf Drag Link | Mercedes Clutch Servo | Mercedes Bolt, Spring | Bergische Achsen Mounting, Engine | International Navistar Flywheel | Man Air Spring | R.V.I. Temperature Sensor | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Housing, Step | Daf Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Brake Drum | Scania Hand Pump, Feed Pump | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | International Navistar Dust Cover, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Hand Pump, Cab Tilt | R.V.I. Drag Link | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Air Deflector, Cab Corner | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | Daf Brake Slack Adjuster | Scania Torque Rod | Scania Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Shock Absorber | Sauer Achsen Storage Box Cable, Accessory | Man Housing, Instrument Panel | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | International Navistar Hose, Radiator | Daf Bushing, Bogie Suspension | Ror-Meritor Plate, Step | Daf Gasket, Fuel Filter | Daf Piston, Air Spring | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Fuel Filter | Iveco Cylinder Head | Man Signal Lamp | Mercedes Ball Joint | Volvo Bearing, Retarder | Scania Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. U Bolt, Spring | R.V.I. Bracket, Axle Rod | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Half Bearing, Stabilizer Bar | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Man Brake Shoe Kit, Brake Drum | Volvo Bearing, Differential Gear Housing | Mercedes Air Filter Cartridge | R.V.I. Hose, Turbocharger | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Scania Bellow, Air Filter | Volvo Clutch Fork | Iveco Ring, ABS | Mercedes Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Hose, Cab Tilt | R.V.I. Shock Absorber | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Screw, Brake Disc | Man Mirror | Iveco Repair Kit, Spring | Volvo Hose, Radiator | Man Seal Ring, Gear Box Housing | R.V.I. Repair Kit, Brake Shoe | Volvo Ring Kit, Piston | Scania Visco Drive, Fan | Daf Shock Absorber | Schmitz Air Spring | Kassbohrer Brake Drum | Ror-Meritor Drag Link | Mercedes Pin, Brake Shoe | R.V.I. Bearing, Gear Box | R.V.I. Torque Rod | Mercedes Multiway Valve | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Chalmers Strap, Exhaust | R.V.I. Drain Valve | Neoplan Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Clutch Servo | R.V.I. Protective, Bumper | Man Lining Kit, Brake Drum | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Lining Kit, Brake Drum | Daf Spring Brake Chamber | Scania Air Spring | Ror-Meritor Cover, Brake Caliper | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Air Spring | Volvo Repair Kit, Stud | Bergische Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Pressure Control Valve | Setra Valve, Gear Shifting | Volvo Drag Link | Volvo Repair Kit, Bogie Suspension | Volvo Wheel Hub | Volvo Multiway Valve | Mercedes Spring Brake Chamber | Iveco Ring Kit, Piston | Volvo Propeller Shaft Bearing | Iveco Brake Slack Adjuster | Scania Oil Dipstick, Oil Sump | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | Scania Ring Kit, Piston | Scania Wheel Hub | R.V.I. Door | Scania Bracket, Cab | Volvo Cable, Gear Shift | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Diaphragm, Brake Chamber | Bergische Achsen Blade, Windscreen Wiper | Daf Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Compressor | Daf Bearing, Wheel Hub | Iveco Head Lamp | R.V.I. Wheel Hub | Man Drag Link | Mercedes Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Cylinder Head | Volvo Coupling | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Drag Link | Man Air Coil, Coupling | Universal Propeller Shaft Bearing | Man Expansion Tank, Radiator | R.V.I. Foot Brake Valve | Iveco Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Brake Lining Rivets | Universal Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Spring Brake Chamber | Volvo Pulley, Alternator | Mercedes Ring Kit, Piston | R.V.I. Housing, Fuel Filter | Volvo Air Spring | Neway Signal Control Arm | Man Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Service Brake Chamber | Man Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Oil Level Sensor | Mercedes Rubber Bushing, Axle | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Temperature Sensor | Volvo Spring, Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Air Bellow, Cab | R.V.I. Repair Kit, Trailer Coupling | V.Orlandi Repair Kit, Compressor | Scania Seal Ring, Input Shaft | Man Blade, Fan | Mercedes Mounting, Engine | Volvo Drag Link | Scania Ball Joint | Kassbohrer Repair Kit, Water Pump | Mercedes Handle, Door | Iveco Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Air Spring | Volvo Ball Joint | R.V.I. Drag Link | R.V.I. Cover, Battery | Man Nozzle, Piston | Mercedes Repair Kit, Balance Arm Axle | Ror-Meritor Mudguard | Scania Filler Cap, Fuel Tank | Iveco Mudguard | R.V.I. Sensor, Flywheel | Daf Solenoid Valve | Daf Rubber Bushing, Axle Rod | International Navistar Bumper | Mercedes Visco Fan | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Repair Kit, Axle Rod | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Daf Seal Ring, Injection Pump | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Sensor, ABS | R.V.I. Mounting, Engine | Kenworth Blade, Fan | Man Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Cable, Door Window | Mercedes Housing, Thermostat | Scania Thrust Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Step | Daf Bushing, Stabilizer Bar | Daf Repair Kit, Steering Pump | R.V.I. Ball Joint | R.V.I. Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Housing, Step | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Scania Bowl, Fuel Filter | Mercedes Bracket, Mudguard | Scania Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Propeller Shaft Bearing | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Man Repair Kit, Brake Caliper | Scania Bracket, Bumper | Mercedes Adapter, Accelerator Wire | R.V.I. Housing, Step | Iveco Cable, Parking Brake | Mercedes Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Half Bearing, Stabilizer Bar | Man Housing, Step | R.V.I. Bracket, Mudguard | Scania Ball Joint | Man Washer Container Pump, Windscreen Wiper | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Mirror | Mercedes Bumper | Scania Repair Kit, Balance Arm Axle | Scania Torque Rod | Man Air Spring | Schmitz Bushing, Spring | Volvo Traverse | Daf Bushing, Spring | Daf Repair Kit, Cab | Iveco Bushing, Spring | Scania Repair Kit, Gear Shift | R.V.I. Air Spring | Hendrickson Flexible Pipe, Exhaust | Scania Wheel Hub | Volvo Sensor, Radiator | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Man Wheel Hub | Man T Union Push in Connector | Universal Spring, Brake Shoe | York Signal Lamp | Scania Spring, Brake Shoe | Mercedes V Arm | Man Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Bearing, Differential Gear Housing | Scania U Bolt, Spring | Mercedes Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Clutch Servo | Man Clutch Release Bearing | Mercedes Temperature Sensor | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Ball Joint | Daf Hose, Radiator | Volvo Clutch Servo | Daf Gasket, Turbocharger | Man Rubber Bushing, Spring | Bergische Achsen Air Spring | Volvo Main Cylinder | Mercedes Air Filter Cartridge | Iveco Buffer, Spring | Iveco Bracket, Mudguard | R.V.I. Stop Light | Mercedes Stud | Trailor Wheel Hub | Man Seal Ring, Gear Box Housing | Setra Handle, Door | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Volvo Ball Joint | Man Lock, Door | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Hose, Cab Tilt | Volvo Belt Tensioner, Fan | Volvo Fuel Filter | Scania Hose Nipple with O-Ring | Universal Oil Level Sensor | Mercedes Repair Kit, Spring | Iveco Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Cab Corner | Mercedes Bracket, Spring | Bergische Achsen Ball Joint | Neoplan Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Gasket Kit, Cylinder Liner | Volvo Bushing, Spring | R.V.I. Air Dryer Cartridge | R.V.I. Compression Spring, Cab | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Multiway Valve | R.V.I. Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Ball Joint | Iveco Pressure Sensor | Mercedes Drain Valve | Daf Exhaust Manifold | R.V.I. Brake Dust Cover | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Straight Coupling | Universal Air Spring | Hendrickson Pipe, Exhaust | Scania Fog Lamp | Scania Rubber Strap, Mudguard | Volvo Relay Valve | R.V.I. Gasket Kit, Compressor | Volvo Bracket, Spring | Bergische Achsen Hose, Intercooler | Mercedes Seal Ring, Distribution Shaft | Volvo Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Mudguard | Volvo Clamp, Exhaust | Volvo Seal Ring, Gear Box Housing | R.V.I. Air Spring | Sauer Achsen Hose, Radiator | R.V.I. Shroud, Fan | Daf Steering Lock | Man Shock Absorber | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Air Spring | Hendrickson Socket, Trailer Electrical Equipments | Daf Rondela, Stud | Bergische Achsen Housing, Water Pump | Volvo Piston | Volvo Air Spring | Watson&Chalin Bracket, Head Lamp | Mercedes Plate, Cylinder Head | Volvo Bushing, Spring | Bergische Achsen Grille, Air Filter | Volvo Air Spring | Fruehauf Bearing, Counter Shaft | Mercedes Buffer, Spring | Daf Oil Container | Man Gasket, Cylinder Block Cover | Volvo Clamp, Exhaust | Iveco Pin, Brake Shoe | Scania Pipe, Exhaust | Volvo Shock Absorber | Man ABS Socket | Daf Compressor | Mercedes Lift, Door Window | Daf Tension Roller, Fan | Man Clutch Release Bearing | Iveco Hub Cap | Scania Repair Kit, Water Pump | Mercedes Air Spring | Hendrickson Pressure Control Valve | R.V.I. Pin, Brake Shoe | Sauer Achsen Hinge, Door | Volvo Switch, Door Window | Volvo Arm, Windscreen Wiper | Volvo Gasket, Intake Manifold | Daf Stud | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Man Pressure Sensor | Krone Main Cylinder | Scania Piston, Air Spring | Volvo Spring Brake Chamber | Ror-Meritor Diaphragm, Brake Chamber | Iveco Clamp, Exhaust | Iveco Overflow Valve | Volvo Hose, Cab Tilt | Man Bracket, Bumper | Mercedes Bogie Bearing | Mercedes Arm, Mirror | Scania Mounting, Engine | Mercedes Plate, Bumper | Mercedes Housing, Step | Man Strainer, Fuel Tank | Scania Wheel Hub | Bergische Achsen Hose, Turbocharger | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Gas Spring | Scania Hose, Radiator | R.V.I. Flasher Relay, Central Electric Unit | Scania Rubber Bushing, Axle Rod | Volvo Flywheel | Mercedes Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Flywheel | Mercedes Sensor, Brake Disc Pad | Ror-Meritor Ring, ABS | Sauer Achsen Repair Kit, Spring | Fruehauf Valve, Injection Pump | Man Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Brake Lining Rivets | Man Spring Brake Chamber | R.V.I. Pipe Kit, Oil Cooler | Mercedes Clutch Disc | Iveco Repair Kit, Compressor | Scania Bearing, Wheel Hub | Man Ball Joint | Ror-Meritor Bolt, Wheel Hub | R.V.I. Gasket Kit, Compressor | Mercedes
Yandex.Metrica