Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Brake Drum | Man Cylinder, Cab Tilt | Scania Mounting, Engine | Scania Repair Kit, Cab | Daf Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Piston, Air Spring | Man Repair Kit, Axle Rod | Iveco Hose, Radiator | Scania Handle, Door | Man Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Fuel Filter | Man Synchronizing Cone, Main Shaft | Volvo Clutch Servo | Scania Hose, Cab Tilt | Man Air Spring | Sauer Air Bellow, Seat | Scania Repair Kit, Cylinder Head | Daf Lens, Head Lamp | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Mack Hose, Cab Tilt | Scania Tension Roller, Fan | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Housing, Step | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Return Hose, Injector | Man Motor, Door Window | Scania Pressure Plate, Clutch | Volvo Air Spring | Reyco Propeller Shaft Bearing | Daf Quick Release Valve | Iveco Cable, Gear Shift Control | R.V.I. Coupling | Iveco Bearing, Wheel Hub | Man Piston, Air Spring | Fruehauf Relay Valve | Man Compressor | Volvo Pressure Sensor | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Daf Gasket, Water Pump | Scania Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Joint Cross | Volvo Repair Kit, Spring | Bergische Drag Link | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Brake Shoe Kit, Brake Drum | R.V.I. Levelling Valve | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Hinge, Front Panel | Volvo Bearing, Flywheel | Daf Regulator, Alternator | Man Air Spring | Volvo Repair Kit, Spring | Daf Clutch Servo | Mercedes Fuel Filter | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Volvo Shock Absorber | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Man Main Cylinder | Scania Clutch Disc | Mercedes Coupling | Man Cover, Battery | Man Switch, Door Window | Volvo Carrier, Wheel Hub | Mercedes Push in Connector with Internal Thread | Universal Relay Valve | Man Propeller Shaft Bearing | Iveco Inner, Air Filter | Daf Clutch Disc | Mercedes Levelling Valve | Bergische Repair Kit, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Lens, Stop Light | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Man Wheel Hub | Man Repair Kit, Axle Rod | Man Pipe, Exhaust | R.V.I. Hose, Radiator | Scania Driving Device, Timing Case | Volvo Oil Cooler | R.V.I. Lid, Front Panel | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Man Joint Cross | Mercedes Air Spring | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Man Levelling Valve | R.V.I. Joint Cross | Mercedes Wishbone | Mercedes Drag Link | Man Air Spring | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Drag Link | Scania Seal Ring, Cam Shaft | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Scania Silent Block, Stabilizer Bar | Man Air Spring | Man Air Spring | Hendrickson Clutch Servo | Mercedes Clutch Disc | Setra Housing, Water Pump | R.V.I. Clutch Disc | Daf Bracket, Mudguard | Scania Screw, Differential Gear Housing | Mercedes Filter, Oil Container | Man Clutch Servo | Man Buffer, Cab | Volvo Drag Link | Man Seal Ring, Gear Box Housing | R.V.I. Seal Ring, Gear Selector Housing | Mercedes Bushing, Brake Cam Shaft | Scania Hose, Compressor | Mercedes U Bolt, Spring | Daf Bracket, Stabilizer Bar | Mercedes Rondela, Stud | Man Nozzle, Piston | Man Spring Pin, Brake Shoe | Man Plug, Oil Sump | Mercedes Cylinder Head | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Volvo Axle Nut | Bergische Hood Wire, Engine Bonnet | Mercedes Air Spring | Volvo Plate, Step | Daf Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Silent Block, Spring | Hendrickson Mounting, Engine | Man Fog Lamp | Volvo Ball Joint | Daf Flexible Pipe, Exhaust | Daf Fitting, Air Spring | Scania Air Spring | Sauer Air Spring | Volvo Joint Cross | Iveco Compressor | R.V.I. Sleeve, Drag Link | R.V.I. Oil Pump | Scania Bracket, Fuel Filter | Man Repair Kit, Cylinder Block | Iveco Male Push in Connector | Universal Sun Visor | Volvo Pin, Spring | Man Fog Lamp | Volvo Joint Cross | Scania Alternator | Volvo Propeller Shaft Bearing | Iveco Bearing, Wheel Hub | Mercedes Sensor, ABS | Daf Pipe, Exhaust | Mercedes Clutch Disc | Man Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Man Clutch Disc | Man Wheel Hub | Bergische Connecting Pipe, Exhaust | Man Seal Ring, Gear Box Housing | Man Oil Cooler | Mercedes Coupling | R.V.I. Mounting, Engine | Man Sensor, ABS | Volvo Air Spring | Mercedes Clutch Release Bearing | Mercedes Head Lamp | Mercedes Rubber Bushing, Bogie Suspension | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Hendrickson Brake Disc | Mercedes Hose, Oil Filler | Volvo Ring Kit, Piston | Iveco Brake Slack Adjuster | Daf Lining Kit, Brake Drum | Bergische Sensor, ABS | Mercedes Repair Kit, Spring | R.V.I. Relay Valve | Man Cover, Step | Scania Repair Kit, Fuel Filter | R.V.I. Wheel Hub | Iveco Ball Joint | Man Rubber Bushing, Spring | Ford Flexible Pipe, Exhaust | Daf Relay, Central Electric Unit | Man Blade, Fan | Mercedes Drain Valve | Man Quick Release Valve | Man Washer Container Pump, Windscreen Wiper | Volvo Joint Cross | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Scania Brake Slack Adjuster | Man Brake Dust Cover Kit | Sauer Silent Block, Axle Rod | Hendrickson Grille, Front Panel | Mercedes Hose, Oil Cooler | Daf Oil Filter | Mercedes U Bolt, Spring | Mercedes Drag Link | Scania Hose, Radiator | Mercedes Main Cylinder | Daf Sensor, Gear Shift Control | Iveco Piston | R.V.I. Gasket, Rocker Cover | R.V.I. Water Pump | Mercedes Male Push in Connector | Universal Gasket, Cylinder Head | Man Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Air Spring | Bergische Ball Joint | Mercedes Visco Drive, Fan | Iveco Gasket, Hub Cap | R.V.I. Repair Kit, Compressor | Mercedes V Arm | Volvo Drag Link | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Hinge, Front Panel | Scania Ball Joint | Mercedes Mounting, Engine | Kenworth Joint Cross | R.V.I. Joint, Steering Column | Volvo Steering Pump | Scania Air Spring | Weweler Sun Visor | Volvo Repair Kit, Spring | Mercedes Joint Cross | Universal Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Man Air Spring | Ror-Meritor Shock Absorber | Mercedes Coupling | R.V.I. Gasket, Water Pump | R.V.I. Ring Kit, Piston | Mercedes Ball Joint | Kassbohrer Piston, Air Spring | Volvo Drag Link | Man Belt Tensioner, Fan | Mercedes Front Panel | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Air Spring | Hendrickson Rubber Bushing, Spring | Iveco Expansion Tank, Radiator | Neoplan Piston, Air Spring | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Scania Flexible Pipe, Exhaust | Man Gasket Kit, Compressor | Volvo Silencer, Exhaust | Man Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Nut, Stud | Man Stud | Bergische Mounting, Engine | Mercedes Air Spring | Sauer Joint Cross | R.V.I. Repair Kit, Wheel Hub | Man Connecting Pipe, Exhaust | Daf Air Dryer Cartridge | R.V.I. Blade, Windscreen Wiper | Daf Brake Dust Cover | Fruehauf Sensor, ABS | Volvo Coupling | Man Cable, Front Panel Lock | Scania Repair Kit, Cylinder Head | Iveco Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Bushing, Drive Shaft | Man Filter, Oil Container | Scania Mudguard | Iveco Oil Pump | Mercedes Flasher Relay, Central Electric Unit | R.V.I. Cylinder Head | R.V.I. Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Levelling Valve | Setra Gear Shift | Iveco Sensor, ABS | Daf Ball Joint | Volvo Mounting, Engine | Daf Lift, Door Window | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Bergische Repair Kit, Brake Shoe | R.V.I. Retainer, Brake Cam Shaft | Bergische Sensor, Steering Lock | Volvo Head, Fuel Filter | Volvo Cylinder Head | Volvo Compressor | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Air Spring | Volvo Oil Pressure Sensor | Volvo Lining Kit, Brake Drum | Volvo Air Tank | Mercedes End-Outline Marking Lamp | Iveco Flasher Relay, Central Electric Unit | R.V.I. Buffer, Spring | Mercedes Expansion Tank Cap, Radiator | R.V.I. Housing, Step | Man Levelling Valve | Mercedes Hose, Radiator | Man Door | Mercedes Gear Washer, Drive Shaft | Mercedes Bracket, Step | Daf Sensor, ABS | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Rubber Bushing, Spring | Freightliner Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Reyco Cylinder, Exhaust Brake | Mercedes Air Dryer | Iveco Screw, Axle Rod | Mercedes Hand Pump, Cab Tilt | Daf Drag Link | Man Hose, Brake Chamber | Mercedes Hose, Radiator | Man Temperature Sensor | Volvo Pipe Kit, Injector | Mercedes Spring Brake Chamber | Scania Brake Slack Adjuster | Scania Main Cylinder | Iveco Roller, Bogie Suspension | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Wheel Hub | Man Drag Link | Scania Brake Slack Adjuster | Volvo V Arm | Volvo Oil Filter | Iveco Gasket, Oil Sump | Volvo Cylinder Head | Volvo Solenoid Valve | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Coupling | Mercedes Filter, Oil Container | Mercedes Air Spring | Neway Air Spring | Neway Drag Link | Mercedes Steering Pump | Mercedes Plate Kit, Cylinder Head | Mercedes Gas Spring | Volvo Clutch Release Bearing | Iveco Axle Nut | Scania Axle Nut | Man Seal Ring, Crank Shaft | Man Screw, Traverse | Man Lock Washer, Axle | Daf Oil Sump | Volvo Repair Kit, Clutch Servo | Scania Screw, Axle Rod | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Man Brake Slack Adjuster | Man Piston, Air Spring | Daf Clamp, Exhaust | Iveco Air Spring | Volvo Cable, Gear Shift Control | Man Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Man Mirror Glass | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Man Bracket, Axle Rod | Mercedes Service Brake Chamber | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Mercedes Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Service Brake Chamber | Bergische Repair Kit, Fuel Filter | Mercedes Gas Spring | Setra Rubber Bushing, Spring | Mercedes Air Bellow, Seat | Volvo Overflow Valve | R.V.I. Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Wheel Hub | Volvo Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Air Spring | Daf Bracket, Axle Rod | Mercedes Hand Pump, Feed Pump | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Volvo Male Push in Connector | Universal Frame, Front Panel | Scania Clutch Disc | Man Gasket, Exhaust Manifold | Man Seal Ring, Input Shaft | Man Sensor, ABS | R.V.I. Plate, Step | Daf Disc, Cylinder Head | R.V.I. Air Dryer | Volvo Torque Rod | Iveco Propeller Shaft Bearing | Mercedes Cab Corner | Volvo Door | Volvo Ring, ABS | Bergische Lever, Cab Tilt | R.V.I. Cover, Air Filter | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Cylinder, Accelerator Pedal | Man Inner, Air Filter | Volvo Mirror Glass | R.V.I. Stud | Kassbohrer Wheel Hub | Mercedes Mounting, Engine | Man Cover, Rim | Iveco Ball Joint | Daf Seal Ring, Gear Box Housing | Man Buffer, Spring | Man Regulator, Alternator | Iveco Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bearing Cap, Stabilizer Bar | Mercedes Service Brake Chamber | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Scania Air Spring | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Bearing, Output Shaft | Mercedes Coupling | Man Cab Tilt Lock | Volvo Repair Kit, Stud | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Repair Kit, Feed Pump | Mercedes Mounting, Engine | Scania Air Spring | Hendrickson Hand Pump, Feed Pump | Volvo Brake Slack Adjuster | Mercedes Drag Link | Mercedes Silent Block, Axle Rod | Mack Bumper | Man Drag Link | Man Handle, Door | R.V.I. Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | R.V.I. Piston | Volvo Drag Link | Man Seal Ring, Differential Gear Housing | Man U Bolt, Spring | R.V.I. Tension Roller, Fan | Volvo Panel, Door | Man Gasket Kit, Gear Selector Housing | R.V.I. Housing, Step | R.V.I. Air Spring | Neway Pressure Control Valve | Mercedes Drain Valve | Daf Lining Kit, Brake Drum | Kassbohrer Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Torque Rod | Scania Air Spring | International Navistar Brake Dust Cover | Ror-Meritor King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Solenoid Valve | Krone Stabilizer Bar | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Sauer Belt Tensioner, Fan | Mercedes Ring Kit, Piston | Iveco Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Joint Cross | Scania Nylon Pipe, Black | Mercedes Wheel Hub | Daf Wheel Hub | Sauer Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Brake Drum | Man Pulley, Alternator | Man Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Gas Spring | Man Hose, Radiator | Mercedes Ring Kit, Piston | Man Propeller Shaft Bearing | Mercedes Air Spring | Volvo Fuel Filter | Daf Tension Roller, Fan | Scania Gear Washer, Drive Shaft | Scania Oil Filter | Volvo Silent Block, Axle Rod | Hendrickson Tension Roller, Fan | Scania Drag Link | Man Flange Pipe, Intake Manifold | Scania Piston | Man Fuel Filter | R.V.I. Hose, Radiator | Iveco Drag Link | Scania Air Spring | Sauer Screw, Axle Rod | Mercedes Lens, Signal Lamp | Man Cover, Timing Case | R.V.I. Steering Pump | Man Repair Kit, Cab | Mercedes Bracket, Axle | Bergische Wheel Hub | Man Valve, Gear Box Housing | Scania Clutch Disc | Volvo Drag Link | Scania Brake Dust Cover Kit | Bergische Brake Lining Rivets | Universal Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Nylon Pipe, Black | Daf Seal Ring, Gear Box Housing | Daf Clutch Disc | Scania Air Spring | Hendrickson Mounting, Engine | Mercedes Panel, Door | Daf Accelerator Pedal | Volvo Visco Drive, Fan | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Bearing, Wheel Hub | Man Clamp, Turbocharger | Scania Spring Brake Chamber | Man Gasket, Oil Sump | Mercedes Bushing, Cylinder Block | Man Coupling | Daf Clutch Fork | Man Drag Link | Volvo Stop Light | Mercedes
Yandex.Metrica