Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Lining Kit, Brake Drum | Bergische Drag Link | Mercedes Relay Valve | Neoplan Air Spring | R.V.I. Clutch Servo | Man Repair Kit, Sun Visor | Volvo Compressor | Volvo ABS Socket | Man Hose, Brake Chamber | Volvo Silencer, Exhaust | Man Hand Brake Valve | Man Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Compressor | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Drag Link | Volvo Compressor | Daf Spring Brake Chamber | Volvo Oil Dipstick, Oil Sump | Volvo Pin, Differential Spider | Mercedes Mirror | Man Bearing, Wheel Hub | Iveco Ball Joint | Volvo Service Brake Chamber | Krone Gasket, Intake Manifold | Man Steering Pump | Man Steering Pump | Mercedes Drag Link | R.V.I. Hose, Radiator | Daf Joint Cross | Scania Repair Kit, Spring | Bergische Cylinder Head | Mercedes Bracket, Mudguard | Volvo Nylon Pipe, Black | Daf Spoiler, Bumper | Mercedes Repair Kit, Compressor | Man Double Diaphragm Brake Chamber | Volvo Gasket Kit, Compressor | Volvo Fuel Filter | Daf Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Brake Shoe, Brake Drum | Man Ball Joint | Mercedes Drag Link | Volvo Strap, Exhaust | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Iveco Ring Kit, Piston | Scania Clutch Servo | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Service Brake Chamber | Mercedes Front Panel | Scania Sensor, Oil Pump | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Dryer | Mercedes Relay Valve | Man Gasket Kit, Gear Selector Housing | Volvo Inner, Air Filter | Man Repair Kit, Stud | Bergische Fuel Filter | Scania Pipe, Fuel Filter | Scania U Bolt, Spring | Man Spring, Brake Adjuster | Ror-Meritor Torque Rod | Mercedes Repair Kit, Water Pump | Mercedes Repair Kit, Spring | Bergische Air Spring | Mercedes Sun Visor | Volvo Pin, Brake Shoe | Volvo Levelling Valve | Mercedes Hose, Radiator | R.V.I. Clutch Disc | Man Ball Joint | Man Male Push in Connector | Universal Brake Slack Adjuster | Bergische Clutch Disc | Man Washer, Injection Pump | Scania Oil Dipstick, Oil Sump | Scania Oil Cooler | Mercedes Repair Kit, Main Cylinder | Scania Silent Block, Axle Rod | Hendrickson Lining Kit, Brake Drum | Volvo Main Cylinder | Daf U Bolt, Spring | Scania Air Spring | Man Stud | Mercedes Mounting, Stabilizer Bar | Man Cover, Bumper | Volvo Pipe Kit, Injector | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Mirror | Volvo Lever, Door | Mercedes Torque Rod | Man Mirror | Man Shut-Off Valve | Man Dust Cover, Gear Shift | Volvo Bracket, Spring | Daf Inner, Air Filter | Iveco Main Cylinder | Neoplan Clutch Disc | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Scania Double Diaphragm Brake Chamber | Man Repair Kit, Sun Visor | Volvo Clutch Disc | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Fruehauf Bushing, Spring | Mercedes Fuel Filter | Volvo Piston | Mercedes Brake Dust Cover Kit | R.V.I. Bushing, Spring | Mercedes Hose, Turbocharger | R.V.I. Speed Sensor | Scania Visco Fan | Scania Coupling | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Scania Cover, Oil Cooler | Mercedes Adaptor Valve | Schmitz Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Sun Visor | Volvo Clutch Servo | Iveco Clamp, Exhaust | Volvo Drag Link | Mercedes Seal Ring, Crank Shaft | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Sensor, Oil Pump | Man Inner, Air Filter | Iveco Mirror | Mercedes Bumper | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Shock Absorber | Bergische Pin, Spring | Man Pressure Plate, Clutch | Mercedes Lock, Door | Mercedes Clutch Servo | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Seal Ring, Input Shaft | Iveco Feed Pump | Daf Levelling Valve | Daf Air Spring | Sauer Housing, Step | R.V.I. Lining Kit, Brake Drum | Man Clamp, Exhaust | Mercedes Visco Drive, Fan | Mercedes Shock Absorber | Scania Sensor, ABS | Scania Cylinder Head | Man V Arm | Mercedes Ring Kit, Piston | Mercedes Pipe Kit, Injector | Mercedes Washer Container, Windscreen Wiper | Scania Plate, Step | Daf Relay Valve | Daf Valve, Injection Pump | Mercedes Steering Pump | Man Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Mirror Glass | Iveco Main Cylinder | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Nut, Bogie Suspension | Mercedes Pressure Control Valve | Mercedes Double Diaphragm Brake Chamber | Kögel Trim Strip Kit, Front Panel | Volvo Expansion Tank, Radiator | Setra Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | R.V.I. Oil Filter | Man Plate, Step | Iveco Hose, Radiator | Mercedes Ball Joint | Mercedes Electrical Cable, Trailer Electrical Equipments | Universal Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Lining Kit, Brake Drum | Bergische Gasket Kit, Gear Selector Housing | R.V.I. Spring, Clutch Pedal | R.V.I. Mounting, Engine | Freightliner Piston, Air Spring | Trailor Gear, Compressor | R.V.I. Support Pin, Bogie Suspension | Iveco Wheel Hub | Bergische Drag Link | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Cushion, Spring | Mercedes Expansion Tank Cap, Radiator | Daf Pressure Control Valve | Iveco Clutch Disc | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | Volvo Lock Jaw, Fifth Wheel | Georg Fischer Shroud, Fan | Mercedes Screw, Traverse | Man Hand Brake Valve | Man Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Ball Joint | Scania Drag Link | Mercedes Air Spring | Man Blade, Fan | Scania Oil Cooler | Volvo Hose, Compressor | Volvo Synchronizing Cone, Input Shaft | Daf Visco Drive, Fan | Iveco Seal Ring, Crank Shaft | Iveco Air Spring | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Levelling Valve | R.V.I. Joint Cross | R.V.I. Cover, Bumper | Scania Overflow Valve | Man Mounting, Engine | Scania Service Brake Chamber | Man Repair Kit, Cab Tilt | Iveco Speed Sensor | Scania Piston, Air Spring | Ror-Meritor Ball Joint | Kassbohrer Air Spring | Kenworth Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Drag Link | Volvo Screw, Traverse | Man Pipe, Exhaust | R.V.I. Head Lamp | Mercedes Repair Kit, Air Spring | Bergische Drag Link | Man Wheel Hub | Bergische Alternator | Volvo Visco Drive, Fan | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Man Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Hose, Oil Container | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Panel, Door | Volvo Bushing, Stabilizer Bar | GMC Plate, Spring | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Clamp, Exhaust | Iveco Seal Ring, Power Take Off | R.V.I. Compressor | Mercedes Disc, Cylinder Head | Mercedes Clutch Disc | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Trim Strip, Front Panel | Scania Fuel Filter | Daf Propeller Shaft Bearing | Iveco Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Bracket, Spring | Scania Brake Slack Adjuster | Scania Repair Kit, Bogie Suspension | Daf Repair Kit, Drive Shaft | Mercedes Torque Rod | Volvo Clamp, Exhaust | Iveco Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Neoplan Pressure Plate, Clutch | Man Flange Pipe, Exhaust Manifold | Man Bogie Bearing | Mercedes Pipe, Exhaust | R.V.I. Plate, Step | Man Cylinder, Cab Tilt | Iveco Hose, Compressor | Man Repair Kit, Feed Pump | Mercedes Gas Spring | Mercedes Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Rubber Bushing, Axle | Iveco Mudguard | Volvo Bushing, Bogie Suspension | Scania Check Valve | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Clutch Release Bearing | Daf Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Clutch Servo | Scania Screw, Axle Rod | Mercedes Service Brake Chamber | Krone Wheel Hub | Bergische Joint Cross | Volvo Pipe, Exhaust | Mercedes Brake Slack Adjuster | Bergische Dust Cover, Wheel Hub | Mercedes Solenoid Valve | Scania Steering Pump | Man Gas Spring | Volvo Repair Kit, Shock Absorber | Volvo Feed Pump | Scania Torque Rod | Volvo Nut, Spring | Bergische Repair Kit, Wheel Hub | Man Housing, Step | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Bushing, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Shock Absorber | Volvo Bushing, Cab | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Hand Pump, Feed Pump | Daf Clutch Release Bearing | R.V.I. Hose, Cab Tilt | R.V.I. Shock Absorber | Sauer Alternator | Volvo Bushing, Spring | Bergische Cylinder, Gear Shifting | Mercedes Drag Link | Mercedes Air Spring | Weweler Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Filter, Oil Container | Scania Stud | Sauer Pressure Plate, Clutch | Neoplan Spring, Brake Shoe | Smb Drag Link | Mercedes Joint Cross | Universal Air Coil, Coupling | Universal Oil Sump | Mercedes Brake Dust Cover | Volvo Spring Brake Chamber | Iveco Solenoid, Starter Motor | Daf Axle Nut | Ror-Meritor Ring, Fan | Scania Overflow Valve | Man Panel, Door | Volvo Handle, Door | Iveco Wheel Hub | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Knob Cap, Gear Shift | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Fruehauf Joint Cross | Man Repair Kit, Stud | Man Repair Kit, Axle Rod | Volvo Drag Link | Daf Compressor | Man Pressure Plate, Clutch | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Hose, Radiator | Scania Nylon Pipe, Black | Man Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Screw, Axle Rod | Volvo Lift, Door Window | Iveco Ring Kit, Piston | Iveco Multiway Valve | Man Clutch Disc | Iveco Pressure Control Valve | Volvo Stud | Man Joint Cross | Mercedes Cylinder Head | Man Bearing, Wheel Hub | Sauer Drag Link | Mercedes Hinge, Front Panel | Volvo Service Brake Chamber | Fruehauf Main Cylinder | Mercedes Ball Joint | Ror-Meritor Hose, Intercooler | Volvo Hose, Water Pump | Mercedes Synchronizing Intermediate Ring, Main Shaft | Volvo Seal Ring, Gear Box Housing | Man Hose, Radiator | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Setra Fuel Filter | Man Lining Kit, Brake Drum | Bergische Coupling | R.V.I. Cylinder, Gear Shift Control | Mercedes Ball Joint | Iveco Drag Link | Mercedes Brake Dust Cover Kit | Smb Brake Shoe, Brake Drum | Mercedes Pipe, Exhaust | Daf Quick Release Valve | Iveco Air Spring | Neoplan Gear, Distribution Shaft | Mercedes Tension Roller, Fan | Scania Protective Cap, Head Lamp | Volvo Clutch Release Bearing | R.V.I. Flywheel | Scania Belt Tensioner, Fan | Volvo Fuel Filter | Iveco Cab Corner | Scania Air Spring | Bergische Shock Absorber, Cab | Scania Wheel Hub | Mercedes Air Spring | Neway Ball Joint | Scania Air Spring | Man Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Sun Visor | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | Universal Gasket, Thermostat | Volvo Ring Kit, Piston | Mercedes Housing, Step | R.V.I. Temperature Sensor | Mercedes Concrete Pump Piston | Putzmeister Solenoid, Starter Motor | Iveco Air Spring | Bergische Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Air Spring | Hendrickson Shock Absorber | Scania Housing, Step | Iveco Bumper | Iveco Seal Ring, Crank Shaft | Iveco Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Hand Brake Valve | Man Master Switch, Battery | Universal Hose, Fuel Tank | Mercedes Cab Corner | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | R.V.I. Sensor, ABS | Man Steering Pump | Scania Drag Link | Mercedes Bearing, Output Shaft | Mercedes Drag Link | Mercedes Brake Dust Cover Kit | Sauer Main Cylinder | Neoplan Clutch Release Bearing | R.V.I. Signal Control Arm | Volvo Expansion Tank Cap, Radiator | Scania Link, Gear Shifting | Mercedes Bolt, Stabilizer Bar | Mercedes Sensor, ABS | Scania Repair Kit, Compressor | Volvo Cable, Door Window | Scania Half Differential Housing, Differential | Man Repair Kit, Cab | Man Pipe, Exhaust | Mercedes Multiway Valve | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Air Spring | Daf Stud | Kassbohrer Trim Strip, Front Panel | Scania Frame, Head Lamp | R.V.I. Steering Pump | Man Filler Cap, Fuel Tank | Iveco Mirror | Man Fitting, Intercooler | Universal Fuel Filter | Volvo Clutch Release Bearing | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Air Spring | R.V.I. Fuel Filter | Man Shock Absorber | Man Seal Ring, Axle Steering Knuckle | Man Repair Kit, Axle Rod | Volvo Torque Rod | Man Ball Joint | Volvo Bracket, Mudguard | Scania Water Pump | Iveco Door | Scania Bushing, Brake Cam Shaft | Scania Wheel Hub | Mercedes Air Spring | Neway Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Expansion Tank, Radiator | Daf Oil Filter | Mercedes Relay Valve | Neoplan Pressure Plate, Clutch | Scania Mudguard | R.V.I. Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Pin, Brake Shoe | Trailor Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Wiper Control Arm | Volvo Storage Box Cable, Accessory | Daf Torque Rod | Scania U Bolt, Spring | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bumper | Man Cylinder Head | Man Drag Link | Volvo Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Screw, Bumper | Scania Switch | Scania Nylon Pipe Assembly Kit | Universal Bolt, Cylinder Head | Man Cable, Front Panel Lock | Scania Coupling | Iveco Stud | Man Drag Link | R.V.I. Shock Absorber, Cab | Volvo Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Mounting, Engine | Man Blade, Fan | Scania Mirror Glass | Volvo Hose, Oil Container | Scania Repair Kit, Brake Slack Adjuster | Scania Stud | Man V Arm | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Man Oil Cooler | Volvo Flasher Relay, Central Electric Unit | Scania Drag Link | Man Brake Drum | Bergische Gasket, Oil Sump | Man Air Spring | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Cover, Side Panel | Scania Joint Cross | Volvo Spring, Feed Pump | Man Pipe, Exhaust | Mercedes Mounting, Spring | Bergische Clutch Disc | Man Steering Pump | Daf Stud | Man Compression Spring, Cab | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Oil Filter | Mercedes U Bolt, Spring | Man Stud | Man Propeller Shaft Bearing | Mercedes Clamp, Exhaust | Iveco Mounting, Engine | Mercedes
Yandex.Metrica