Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Safety Valve | Daf Gas Spring | Mercedes Lock Plate, Brake Caliper | Man Drag Link | Mercedes Feed Pump | Iveco Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Bracket, Mudguard | Scania Head Lamp | Mercedes Door | Man Main Cylinder | Man Signal Control Arm | Man Wheel Hub | Sauer Screw, Axle Rod | Volvo Fuel Filter | Man Tank Cap, SCR System | Scania Fuel Filter | Iveco Silencer, Exhaust | Daf Air Spring | Freightliner Flexible Pipe, Exhaust | Daf Drag Link | Scania Cylinder Liner, Piston | R.V.I. Towing Hook Pin, Trailer Coupling | Rockinger Relay Valve | Daf Repair Kit, Bogie Suspension | Daf Housing, Differential Spider | Man Housing, Step | Volvo Shock Absorber | Man Cylinder, Accelerator Pedal | Iveco Spring, Brake Shoe | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Sauer Fuel Filter | Volvo Clamp, Turbocharger | Scania Levelling Valve | Volvo Expansion Tank Cap, Radiator | Iveco Joint Cross | Volvo Silent Block, Axle Rod | Hendrickson Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Setra Repair Kit, Brake Caliper | Man Link, Gear Shifting | Mercedes Locking Eye, Door | Mercedes Repair Kit, Compressor | Volvo Visco Drive, Fan | Mercedes Repair Kit, Cylinder Block | Daf Hub Cap | Sauer Spring, Brake Shoe | Sauer Compression Spring, Cab | Mercedes Drain Valve | Iveco Clamp, Compressor | Man Bushing, Drive Shaft | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Kaiser Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Air Duct, Air Filter | Scania Shock Absorber | Man Cable, Gear Shift | Volvo Air Spring | Mercedes Air Spring | Iveco Handle, Door | Volvo Shut-Off Valve | Mercedes Hose, Intercooler | Mercedes Air Spring | Volvo Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Gasket Kit, Cylinder Liner | R.V.I. Clutch Disc | Mercedes Repair Kit, Feed Pump | Mercedes Cylinder, Gear Shift Control | Man Compressor | Volvo Brake Disc | Mercedes Nut, Stud | Sauer Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Bracket, Step | Scania Nylon Pipe, Black | Daf Head Lamp | Scania Oil Sump | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Man Wheel Hub | Volvo Alternator | Volvo Drag Link | Man Cylinder Block Cover | Mercedes Nut, Stud | Daf Clamp, Exhaust | Iveco Clutch Disc | Man Ring Kit, Piston | Volvo Bearing, Wheel Hub | Sauer Hose, Radiator | R.V.I. Protective Cap, Head Lamp | Volvo Steering Pump | Volvo Air Spring | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Man Air Spring | Ror-Meritor Cylinder, Injection Pump | Mercedes Tension Roller, Fan | Scania Compressor | Mercedes Drag Link | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Spoiler, Bumper | Man Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Hose, Radiator | Volvo Drag Link | Volvo Sensor, ABS | Mercedes Repair Kit, Cylinder Head | Mercedes Lock Plate, Brake Shoe | Bergische Bearing, Output Shaft | Mercedes Ball Joint | Iveco Visco Drive, Fan | Man Mudguard | Volvo Repair Kit, Cab | Scania Pressure Plate, Clutch | Volvo Pressure Control Valve | Daf Return Hose End, Injector | Mercedes Silencer, Exhaust | Man Brake Slack Adjuster | Man Switch, Gear Shift | Scania Brake Drum | Mercedes Air Dryer | Iveco Cylinder Head | Mercedes Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Clutch Servo | Daf Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Buffer, Cab | Volvo Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Inner, Air Filter | Daf Seal Ring, Axle Steering Knuckle | Setra Wheel Hub | Mercedes Air Deflector, Cab Corner | Iveco Fuel Filter | Man Wheel Hub | Volvo Blade, Fan | Man Safety Valve | Man Mudguard | Daf Drag Link | Volvo Spring Pin, Brake Shoe | York Bearing, Wheel Hub | Mercedes Bracket, Propeller Shaft Bearing | Scania Air Spring | Bergische Bushing, Brake Shoe | Ror-Meritor Brake Dust Cover | Volvo Plate Kit, Cylinder Head | Man Lock, Door | Volvo Spring, Brake Adjuster | Ror-Meritor Hose, Cab Tilt | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Water Pump | Volvo Expansion Tank Cap, Radiator | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Needle Bearing, Brake Caliper | Ror-Meritor Gasket Kit, Compressor | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Volvo Wheel Hub | Bergische Piston, Air Spring | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Seal Ring, Cam Shaft | Iveco Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Repair Kit, Compressor | Iveco Hand Pump, Feed Pump | Setra Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Fork Joint | Universal Relay Valve | Setra Rubber Bushing, Spring | Mercedes Air Spring | Mercedes Oil Filter | Daf Regulator, Alternator | Volvo Collet Nut, Brake Chamber | Ror-Meritor Main Cylinder | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Tension Roller, Fan | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Brake Pressure Regulator | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Rubber Bushing, Cab | Scania Wheel Hub | Scania Bearing, Balance Arm Axle | R.V.I. Oil Filter | Mercedes Overflow Valve | Mercedes Clutch Servo | Man Nut, Stud | Bergische Dust Cover, Brake Adjuster | Ror-Meritor Cable, Parking Brake | Mercedes Clutch Release Bearing | Mercedes Drag Link | Volvo Ring, ABS | Mercedes Bushing, Cylinder Block | Volvo Housing, Differential Spider | Mercedes Hose, Turbocharger | Man Ring Kit, Piston | Mercedes Bracket, Cab | Man Steering Pump | Man U Bolt, Spring | Scania Connecting Rod, Piston | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Daf Bearing, Cab | Scania Hand Pump, Feed Pump | Daf Clutch Disc | Mercedes Ball Joint | Mercedes Shock Absorber, Cab | Volvo Tension Roller, Fan | Mercedes Knob, Gear Shift | Volvo Expansion Tank Cap, Radiator | Mercedes Cylinder, Gear Shifting | Daf Wheel Hub | Man Compressor | Volvo Sensor, Gear Shift Control | Scania Pressure Plate, Clutch | Mercedes Connecting Rod, Piston | Mercedes Drag Link | Scania Ball Joint | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Air Spring | International Navistar Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Compressor | Volvo Pipe, Exhaust | R.V.I. Repair Kit, Water Pump | Scania Bushing, Stabilizer Bar | Sauer Ball Joint | Universal Joint Cross | R.V.I. Buffer, Spring | Mercedes Ball Joint | Mercedes Clamp, Injector | Scania Kit, Brake Disc Pad | Man Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Fitting, Intercooler | Universal Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Unit, Wheel Hub | Man Brake Shoe, Brake Drum | Man Shock Absorber | Scania Dust Cover, Gear Shift | Scania Gasket, Thermostat | Neoplan Wheel Hub | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Man Ball Joint | Iveco Lens, Stop Light | R.V.I. Frame, Fog Lamp | Volvo Clutch Disc | Man Bulkhead with Cone | Universal Ball Joint | Ford U Bolt, Spring | Scania Air Spring | Hendrickson Inner, Air Filter | Setra Seal Ring, Injector | Man Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Drag Link | Man Pulley, Water Pump | R.V.I. Silencer, Air Tank | Iveco Cylinder, Exhaust Brake | Mercedes Socket Housing, Central Electric Unit | Scania Rubber Bushing, Spring | Ford Bushing, Spring | Volvo Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Follower, Compressor | Mercedes Mudguard | Volvo Cylinder Head | Mercedes Signal Lamp | Man Y Union Push in Connector | Universal Water Pump | Volvo Signal Control Arm | Volvo Spoiler, Bumper | Volvo Air Spring | International Navistar Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Nylon Pipe, Black | Mercedes Mirror | Iveco Repair Kit, Axle | Ror-Meritor Brake Slack Adjuster | Kassbohrer Fuel Filter | Man Drag Link | R.V.I. Bushing, Gear Shifting | Daf Handle, Door | Iveco Shock Absorber, Cab | Scania Fuel Filter | Mercedes Inner, Air Filter | Iveco Bushing, Brake Cam Shaft | Scania Hose, Radiator | Daf Inner, Air Filter | Man Joint Cross | Volvo Compressor | Daf Visco Drive, Fan | Man Repair Kit, Axle Rod | Volvo Pin, Brake Shoe | Sauer Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Mounting, Engine | Mercedes Clutch Release Bearing | R.V.I. Filler Cap, Fuel Tank | Volvo Cylinder, Exhaust Brake | Daf Visco Drive, Fan | Volvo Torque Rod | Man Bushing, Trailer Coupling | Ringfeder Seal Ring, Wheel Hub | R.V.I. Air Spring | Man Piston, Air Spring | Ror-Meritor Nut, Stud | Scania Y Union Push in Connector | Universal Hose, Climate | Volvo Flywheel | Scania Hose, Intercooler | Scania Pressure Control Valve | Man Screw, Exhaust Manifold | Mercedes Torque Rod | Volvo Hose, Cab Tilt | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Man Ball Joint | Mercedes Knob, Gear Shift | Man Switch | Scania Bushing, Spring | Freightliner Brake Disc | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Mercedes Bearing, Output Shaft | Mercedes Sun Visor | Mercedes Plate, Bumper | Mercedes Gas Spring | Scania Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Air Dryer Cartridge | Man Follower, Compressor | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Mounting, Cab | Mercedes Bushing, Spring | Daf Ring, Fan | Man Hose, Radiator | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Alternator | Man Kit, Brake Disc Pad | Bergische Mounting, Engine | Mercedes Housing, Head Lamp | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Man Shock Absorber, Cab | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Valve, EGR | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Daf Lining Kit, Brake Drum | Bergische U Bolt, Spring | R.V.I. Wheel Hub | Man Cable, Gear Shift Control | R.V.I. Air Line Filter | Man Air Spring | Ror-Meritor Bearing, Differential Gear Housing | Mercedes Steering Lock | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Cover, Bumper | Scania Silent Block, Stabilizer Bar | Volvo Signal Control Arm | Man Pressure Sensor | Man Gasket Kit, Compressor | Volvo Ball Joint | Kassbohrer Guide, Injector | R.V.I. Flasher Relay, Central Electric Unit | Man U Bolt, Spring | Fruehauf Hose, Intercooler | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Bearing, Crown Wheel & Pinion | Man Cab Corner | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Synchronizing Cone, Main Shaft | Mercedes Cover, Mudguard | Scania Pipe Coupling | Universal Repair Kit, Compressor | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Sauer Strap, Exhaust | Daf Hose, Radiator | Mercedes Pipe, Exhaust | R.V.I. Cylinder, Accelerator Pedal | Daf Thrust Washer, Bogie Suspension | Iveco Mounting, Engine | Mercedes Coupling | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Adjusting Ring, Drive Shaft | Mercedes Shock Absorber | Daf Air Spring | Neway Joint Cross | Man Cab Corner | Mercedes Joint Cross | Daf Sun Visor | Volvo Bearing, Distribution Shaft | Volvo Repair Kit, Clutch Servo | Mercedes Repair Kit, Cab | R.V.I. Pressure Control Valve | Daf Shock Absorber | Volvo Clutch Disc | Mercedes Torque Rod | Man Fuel Filter | Daf Gasket, Thermostat | Man Clutch Disc | Scania Propeller Shaft Bearing | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Gear, Input Shaft | Daf Pulley, Alternator | Mercedes Slide Mechanism, Door | Mercedes Joint Cross | R.V.I. Repair Kit, Spring | Bergische Brake Slack Adjuster | Mercedes Accelerator Wire | Man Wheel Hub | Volvo Filter, Cab Heating & Ventilation | Volvo Joint Cross | Iveco Visco Drive, Fan | Mercedes Grille, Front Panel | Mercedes Sensor, Oil Sump | Volvo Rubber Bushing, Spring | Volvo Compressor | Mercedes Drag Link | Daf Storage Box Cover, Accessory | Scania Hose, Oil Cooler | Volvo Relay Valve | Volvo V Arm | Volvo Thrust Ring, Wheel Hub | Mercedes Filler Cap, Fuel Tank | Man Lock Cylinder, Door | Daf Sealing Strip, Timing Case | Volvo Air Spring | International Navistar Hand Pump, Feed Pump | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Wheel Hub | Daf Synchronizing Cone, Main Shaft | Volvo Plug, Bumper | Man Stud | Daf Repair Kit, Spring | Bergische Shock Absorber, Steering | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Sauer Visco Fan | Volvo Repair Kit, Cab | Mercedes Air Spring | Mercedes Bracket, ABS | Bergische Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Scania Bracket, Mudguard | Scania Compressor | R.V.I. Spoiler, Bumper | Mercedes Mounting, Spring | Kassbohrer Shock Absorber | Mercedes Clutch Disc | Neoplan Clamp, Exhaust | Iveco Housing, Oil Filter | Mercedes Cutting Ring | R.V.I. Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Stud | Sauer Ball Joint | Mercedes Buffer, Cab | Scania Lining Kit, Brake Drum | Ror-Meritor Air Coil, Coupling | Universal Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Cab | Daf Brake Slack Adjuster | Mercedes Adjusting Ring, Drive Shaft | Man Bushing, Cab | Scania Clutch Disc | Mercedes Cushion, Spring | Volvo Buffer, Spring | R.V.I. Drag Link | Volvo Drag Link | Volvo Solenoid, Starter Motor | R.V.I. Gasket, Rocker Cover | Volvo Sensor, Accelerator Pedal | Volvo Belt Tensioner, Fan | Volvo Seal Ring, Crank Shaft | Mercedes Sensor, Accelerator Pedal | Volvo Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Oil Container | Scania Lock, Door | Scania Axle Nut | R.V.I. Main Cylinder | Mercedes Air Spring | Neway Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Solenoid Valve | Scania Brake Dust Cover | Scania Kit, Brake Disc Pad | R.V.I. Sensor, Gear Shift Control | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Cylinder, Cab Tilt | Scania Bushing, Spring | Man Drag Link | Scania Water Pump | Volvo Hose, Oil Container | Mercedes Service Brake Chamber | Fruehauf Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Water Pump | Scania Wheel Hub | Bergische Silent Block, Spring | Kenworth Drag Link | Man Mirror Glass | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | Volvo Cab Corner | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Clamp, Exhaust | Man Clutch Servo | Setra Clutch Disc | R.V.I. Brake Slack Adjuster | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Repair Kit, Brake Caliper | Daf Housing, Head Lamp | Scania Spring, Brake Shoe | Bergische Air Spring | Bergische Drag Link | Scania Thrust Washer, Bogie Suspension | Scania Cab Corner | Iveco Joint Cross | R.V.I. Clutch Disc | Man Hose, Radiator | Daf
Yandex.Metrica