Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
U Bolt, Spring | Sauer Achsen Stud | Man Front Panel | Iveco Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Hose, Brake Chamber | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Diaphragm, Brake Chamber | Bergische Achsen Hose, Intercooler | Man Cover, Air Filter | R.V.I. Plate, Step | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Oil Dipstick, Oil Sump | Man Ring, ABS | Iveco Cab Corner | Scania Ball Joint | R.V.I. Pressure Control Valve | Daf Head Lamp | Mercedes Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Repair Kit, Cab Tilt | Scania Air Spring | Scania Drag Link | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Trailor Hose, Radiator | Daf Repair Kit, Cab | Daf Service Brake Chamber | Scania Collet Nut, Brake Chamber | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Silencer, Air Tank | Man Bracket Plug, Cab | Volvo Repair Kit, Compressor | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Daf Hose, Turbocharger | Mercedes Exhaust Manifold | Iveco Repair Kit, Brake Cam Shaft | Trailor Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Drag Link | R.V.I. Drag Link | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Volvo Drag Link | Volvo Nut, Stud | Sauer Achsen Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Piston, Air Spring | Ror-Meritor Fifth Wheel | Sampa Lock, Door | Mercedes Visco Drive, Fan | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Connecting Pipe, Exhaust | Man Air Spring | Ror-Meritor Compressor | Volvo Cylinder Head | Mercedes Mirror | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Daf Air Bellow, Cab | Volvo Air Dryer | Iveco Sensor, ABS | Kögel Pipe, Water Pump | Man Seal Ring, Propeller Shaft | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mounting, Engine | Man Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Brake Slack Adjuster | R.V.I. Shroud, Fan | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Spring, Brake Slack Adjuster | Mercedes Axle Nut | Man Belt Tensioner, Fan | Mercedes Trim Strip, Front Panel | Scania Levelling Valve | Daf Brake Slack Adjuster | Fruehauf Stud | Daf Door Lamp | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Hose, Radiator | Scania Hub Cap | Ror-Meritor Adjusting Device, Brake Adjuster | R.V.I. Mirror | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Hub Cap | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Thrust Washer, Bogie Suspension | Scania Ball Joint | Ror-Meritor Ball Joint | Man Mounting, Engine | Mercedes Cab Tilt Lock | R.V.I. Panel, Door | Mercedes Bellow, Air Filter | Volvo Main Cylinder | Setra Joint Cross | Mercedes Ring Kit, Piston | Iveco Spring, Brake Slack Adjuster | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Mercedes Pressure Control Valve | Mercedes Nylon Pipe, Black | Scania Sensor, ABS | Kassbohrer Air Spring | Volvo Step Plate, Bumper | Man U Bolt, Spring | Scania Bogie Bearing | Scania Stud | R.V.I. Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Plate Kit, Cylinder Head | Man Mounting, Gear Box | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Bracket, Axle Rod | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Pipe, Exhaust | Scania Repair Kit, Compressor | R.V.I. Axle Nut | R.V.I. Bushing, Cylinder Block | Mercedes Gasket, Intake Manifold | Man Ball Joint | Daf Wheel Hub | Ror-Meritor Air Spring | Ror-Meritor Shock Absorber | Volvo Fuel Filter | R.V.I. Wheel Hub | Volvo Blade, Windscreen Wiper | Man Bushing, Brake Shoe | Bergische Achsen Bearing Kit, Wheel Hub | Iveco Mudguard | Volvo Retainer, Fan | Volvo Bearing, Counter Shaft | Volvo Joint Cross | Volvo Brake Slack Adjuster | Mercedes Clutch Fork | Man Buffer, Cab | Man Compressor | Iveco Drag Link | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Overflow Valve | Iveco Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Drag Link | Volvo Water Pump | Iveco Bumper | Mercedes Air Filter Cartridge | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Coupling | Mercedes Hose, Compressor | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Volvo Dust Cover, Brake Adjuster | Volvo Exhaust Manifold | Man Motor, Door Window | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Hose, Retarder | Scania Fuel Filter | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Air Tank | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Regulator, Alternator | R.V.I. Sun Visor | Mercedes Panel, Door | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Gasket, Rocker Cover | Scania Repair Kit, Cab | Daf Solenoid Valve | Krone Clutch Fork | Iveco Ring Kit, Piston | Daf Flasher Relay, Central Electric Unit | Iveco Relay Valve | Man Pipe, Turbocharger | Mercedes Water Pump | Man Nut, Traverse | Man Torque Rod | Volvo Gasket, Intake Manifold | Mercedes Air Dryer | Daf Bearing, Distribution Shaft | Man Rubber Bushing, Axle Rod | Reyco Plate Kit, Cylinder Head | Volvo Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Pipe, Exhaust | Daf Spring Brake Chamber | Daf Air Spring | Ridewell Repair Kit, Brake Shoe | Scania Buffer, Spring | Scania Seal Ring, Crown Wheel & Pinion | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Setra Bearing, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Joint Cross | Scania Ball Joint | Man Cap, Stud | R.V.I. Repair Kit, Trailer Coupling | Ringfeder Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Daf Rubber Bushing, Spring | Ford Seal Ring, Gear Shift Control | Iveco Visco Drive, Fan | Mercedes Air Filter Cartridge | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen U Bolt, Spring | R.V.I. Safety Valve | Man Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Drag Link | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Gas Spring | Iveco Nut, Stud | Man Drag Link | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Freightliner Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Drag Link | R.V.I. Air Dryer Cartridge | Iveco Air Bellow, Cab | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Man Compression Spring, Cab | Iveco Relay Valve | Mercedes Dust Cover, Gear Shift | Man Rubber Ring, Fan | R.V.I. Overflow Valve | Volvo Pipe, Exhaust | R.V.I. Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Bracket, Spring | Mercedes Hose, EGR | Scania Rubber Bushing, Spring | Man Air Filter Cartridge | Daf Hose, Radiator | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Retainer, Brake Cam Shaft | Fruehauf Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Head Lamp | Scania Buffer, Spring | Mercedes Stud | Mercedes Strainer, Fuel Tank | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Quick Release Valve | R.V.I. Switch, Gear Shift | Scania Bearing, Wheel Hub | Mercedes Seal Ring, Injection Pump | R.V.I. Ring, ABS | Sauer Achsen Exhaust Manifold | R.V.I. Mounting, Engine | Mercedes Regulator, Alternator | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Pin, Brake Shoe | Bergische Achsen Fuel Filter | Mercedes Plate Kit, Cylinder Head | Scania Air Spring | International Navistar Visco Drive, Fan | Daf Hose, Radiator | Mercedes Blade, Fan | Mercedes Housing, Flywheel | Man Clutch Fork | Man Shock Absorber | R.V.I. Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | Scania Spring Brake Chamber | Scania Housing, Step | Volvo Air Spring | Fruehauf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Chevrolet Drag Link | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Iveco Torque Rod | Mercedes Bracket, Stabilizer Bar | Mercedes Main Cylinder | Man Steering Pump | Daf Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Hand Pump, Feed Pump | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Axle Nut | Sauer Achsen Oil Pump | Man Unit, Wheel Hub | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Daf Drag Link | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Daf Air Spring | Hendrickson Screw, Exhaust Manifold | Mercedes Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Brake Shoe | Trailor Protective, Bumper | Scania Gasket Kit, Cylinder Head | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Scania Nut, Balance Arm Axle | Scania Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Rod, Spring Suspension | Mercedes Disc, Cylinder Head | Mercedes Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Handle, Door | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Coupling | Daf Seal Ring, Wheel Hub | R.V.I. Stud | Man Cover, Mirror | R.V.I. Seal Ring, Gear Shift Control | Man Fuel Filter | Man Repair Kit, Cab | Man Hose, Retarder | Scania Foot Brake Valve | Man Shock Absorber | Schmitz Mounting, Cab | Scania Pin, Spring | Freightliner Solenoid Valve | Man Hose, Radiator | Iveco Compressor | Mercedes Overflow Valve | Volvo Exhaust Brake | Man Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Wheel Hub | Daf Foot Brake Valve | Volvo V Arm | Scania Main Cylinder | Mercedes Unit, Wheel Hub | Mercedes Levelling Valve | Man Hub Cap | Kassbohrer Compressor | Daf Screw, Injector | Daf Steering Pump | Mercedes Gasket, Intake Manifold | Mercedes Nut, Stud | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Spring, Brake Shoe | Trailor Cover, Air Filter | Scania Cylinder Head | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Mirror | Daf Air Spring | International Navistar Relay Valve | Man Piston, Air Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Bearing, Wheel Hub | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Man Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Hose, Radiator | Volvo Sensor, ABS | Iveco Nut, Crown Wheel & Pinion | Mercedes Buffer, Traverse | Volvo Clutch Fork | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Volvo Buffer, Cab | R.V.I. Hose, Radiator | Iveco Cushion, Spring | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Fitting, Retarder | Daf Hose, Radiator | Scania Multiway Valve | Schmitz Bearing, Wheel Hub | Scania Door | Daf Seal Ring, Differential Gear Housing | Scania Cylinder Head | Volvo Cylinder Head | Mercedes Drag Link | Scania Air Bellow, Cab | R.V.I. Sensor, ABS | Daf Brake Shoe, Brake Drum | Sauer Achsen Pulley, Alternator | Mercedes Hose, Radiator | Daf Spoiler, Bumper | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Iveco Exhaust Brake | Man Guide, Injector | R.V.I. Oil Container | Man Seal Ring, Water Pump | Volvo Hub Cap | Volvo Housing, Step | Iveco Hose Nipple with O-Ring | Universal Cylinder Block | Man Shaft, Clutch Fork | Daf Repair Kit, Trailer Coupling | Ringfeder Adjusting Mechanism, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Plate, Step | Volvo Screw, Traverse | Man Piston | Iveco Kit, Brake Disc Pad | R.V.I. Double Diaphragm Brake Chamber | Bergische Achsen Roller, Brake Shoe | Kassbohrer Repair Kit, Compressor | Iveco Gas Spring | Man Motor, Door Window | Mercedes Sensor, ABS | R.V.I. Switch, Door Window | Mercedes Hose, Cab Tilt | R.V.I. Drag Link | Mercedes Oil Dipstick, Oil Sump | Scania Brake Shoe, Brake Drum | Sauer Achsen Air Spring | SMB Adjusting Gear, Brake Caliper | Sauer Achsen Air Spring | SMB Bumper | Scania Mounting, Engine | R.V.I. Sun Visor | Scania Filter, Oil Container | Kassbohrer Mudguard | Volvo Ring Kit, Piston | Daf Belt Tensioner, Fan | Scania Pipe, Compressor | Man Drag Link | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Filler Cap, Fuel Tank | R.V.I. Wheel Hub | Bergische Achsen Seal Ring, Bogie Suspension | Daf Spring Brake Chamber | Scania Drive Shaft | Scania Lining Kit, Brake Drum | Sauer Achsen Cab Corner | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Spring Brake Chamber | R.V.I. Torque Rod | Scania Repair Kit, Brake Shoe | R.V.I. Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Seal Ring, Injector | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Drag Link | Daf Clamp, Exhaust | Man Bogie Bracket, Bogie Suspension | Man Cable, Gear Shift | Volvo Expansion Tank, Radiator | Volvo Wheel Hub | Iveco Ball Joint | Iveco Half Bearing, Stabilizer Bar | Man Water Pump | Iveco Cylinder, Injection Pump | Mercedes Shock Absorber | Sae-Gigant Clutch Servo | Daf Repair Kit, Bogie Suspension | Volvo Accelerator Wire | Man Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Propeller Shaft Bearing | Mercedes Clutch Cable, Clutch | Iveco Wheel Hub | SMB Shock Absorber | Scania Bearing, Wheel Hub | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Krone Pin, Spring | Ford Bogie Bearing | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Daf Sleeve Insert for Nylon Pipe | Universal Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Cylinder Head | Mercedes Drag Link | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Steering Pump | Scania Cylinder, Gear Shifting | Mercedes Hose, Oil Filler | Man Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Air Filter Cartridge | R.V.I. Pipe, Exhaust | Man Ring Kit, Piston | Man Oil Filter | Mercedes Fuel Tank | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Dust Cover, Gear Shift | Mercedes Bumper | Man Air Spring | Scania Water Pump | Volvo Tension Roller, Fan | Scania Service Brake Chamber | Kögel Nut, Stud | Man Solenoid Valve | Daf Flexible Pipe, Exhaust | Universal Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Cover, Bogie Suspension | Mercedes Shock Absorber | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Rubber Bushing, Spring | Bergische Achsen Piston, Air Spring | Trailor Spring Brake Chamber | Mercedes Air Filter Cartridge | Volvo Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Volvo Spring Brake Chamber | Mercedes Repair Kit, Compressor | Man Drag Link | Volvo Cover, Side Panel | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Chevrolet Wheel Hub | Bergische Achsen Ball Joint | Daf Shock Absorber | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Switch, Gear Shift | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Air Filter Cartridge | Mercedes Silencer, Exhaust | R.V.I. Lock Washer, Axle | Mercedes Cushion, Spring | Mercedes Cable, Parking Brake | Mercedes Lever, Cab Tilt | Volvo Buffer, Spring | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Daf Cover, Mudguard | Man Compression Spring, Cab | Iveco A Pillar, Front Panel | Scania Repair Kit, Stud | Bergische Achsen Bracket, Spring | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Mercedes Stop, Door | Daf Rubber Bushing, Spring | Volvo Clutch Release Bearing | Mercedes Levelling Valve | Mercedes
Yandex.Metrica