Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Side Panel | Man Double Diaphragm Brake Chamber | Volvo Lift, Door Window | Mercedes Expansion Tank Cap, Radiator | Volvo Signal Lamp | Daf Valve, Gear Shifting | Daf U Bolt, Spring | R.V.I. Mudguard | Volvo Propeller Shaft Bearing | Iveco Buffer, Stabilizer Bar | Volvo Panel, Door | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Scania Inner, Air Filter | Daf Union Nut | Universal Seal Ring, Crank Shaft | Mercedes Mirror | Iveco Air Spring | Ror-Meritor Torque Rod | Man Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Clamp, Injector | Mercedes Cab Tilt Lock | Man Fuel Filter | Man Clamp, Compressor | Man Air Spring | Man Hose, Clutch Release Bearing | Mercedes Clamp, Exhaust | Volvo Brake Lining Rivets | Universal Cylinder Head | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Spoiler, Bumper | Man Mounting, Exhaust | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | R.V.I. Service Brake Chamber | Man Air Spring | Volvo Coupling | Man Pipe, Clutch Servo | Mercedes Expansion Tank, Radiator | Daf Synchronizing Cone, Main Shaft | Mercedes Air Spring | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Jost King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Lining Kit, Brake Drum | Mercedes Steering Pump | Scania Multiway Valve | Neoplan Sensor, ABS | Daf Gasket Kit, Gear Box | R.V.I. Air Dryer | Iveco Repair Kit, Trailer Coupling | Rockinger Wheel Hub | R.V.I. Mudguard | Volvo Air Spring | Peterbilt Inner, Air Filter | Mercedes Mounting, Cab | Volvo Arm, Windscreen Wiper | Man Water Pump | Volvo Rubber Bushing, Spring | Freightliner Oil Filter | R.V.I. Drain Valve | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Brake Anchor, Brake Shoe | Mercedes Spring Brake Chamber | Scania Air Bellow, Cab | R.V.I. Piston | Iveco Joint Cross | Universal Air Dryer Cartridge | Kassbohrer Torque Rod | Man Link, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | Scania Multiway Valve | Iveco Brake Slack Adjuster | Bergische Kit, Brake Disc Pad | Bergische Solenoid Valve | Volvo Bushing, Brake Cam Shaft | Kassbohrer Repair Kit, Cylinder Head | Mercedes Wheel Hub | R.V.I. Pipe, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Propeller Shaft Bearing | Mercedes Spring Pin, Brake Adjuster | Volvo Joint Cross | Daf Mudguard | Man U Bolt, Spring | Volvo A Pillar, Front Panel | Man Cover, Oil Cooler | Mercedes Oil Dipstick, Oil Sump | Mercedes Relay Valve | Volvo Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Levelling Valve | Scania Head Lamp | Scania Adjusting Screw, Brake Adjuster | Iveco Air Spring | Volvo Ball Joint | Daf Steering Pump | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Clutch Release Bearing | Mercedes Brake Slack Adjuster | Bergische Rubber Bushing, Spring | Ford Bracket, Gear Shifting | Daf Valve, Injection Pump | Man Rubber Bushing, Spring | Kassbohrer Drag Link | Mercedes Gasket, Oil Cooler | Mercedes Mirror | Man Clamp, Mudguard | Volvo Lining Kit, Brake Drum | Mercedes Buffer, Spring | Man Oil Filter | Mercedes Wheel Hub | Sauer Blade, Fan | Mercedes V Arm | Daf Rubber Bushing, Spring | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Daf Battery Terminal, Battery | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Mercedes Air Spring | Neway Stud | R.V.I. Handle, Door | Man Fuel Filter | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Bushing, Spring | Mercedes Pin, Brake Shoe | Kassbohrer Rubber Bushing, Spring | Freightliner Repair Kit, Steering Lock | Scania Bearing, Counter Shaft | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Man Wheel Hub | Volvo Gasket, Intake Manifold | Volvo Ring, Fan | R.V.I. Ball Joint | Neoplan Cable, Gear Shift | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Ford Clutch Disc | Iveco Multiway Valve | Daf Solenoid Valve | Volvo Mudguard | Volvo Reinforcement Plate, Windscreen | Scania Stud | R.V.I. Bumper | Man Hose, Oil Cooler | Volvo Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Fuel Filter | Volvo Axle Nut | Volvo U Bolt, Spring | Fruehauf Bearing, Stabilizer Bar | Man Repair Kit, Gear Shifting | Volvo Brake Lining Rivets | Universal Clutch Disc | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Brake Drum | Scania Water Pump | Man Gasket, Oil Sump | Mercedes Buffer, Spring | Mercedes Lock, Door | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Man Bearing, Distribution Shaft | Scania Grille, Front Panel | Scania Ball Joint | Man Gasket, Oil Cooler | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Flange Pipe, Intake Manifold | Scania Ring Kit, Piston | Man Axle Nut | Daf Solenoid, Starter Motor | Iveco Pipe, Exhaust | R.V.I. Bumper | R.V.I. Repair Kit, Stud | Bergische Visco Drive, Fan | Mercedes Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Joint Cross | Universal Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Fitting, Intercooler | Universal Handle, Door | Mercedes Mounting, Spring | R.V.I. Oil Pump | Man Steering Pump | Volvo Water Pump | Scania Repair Kit, Fuel Filter | Mercedes Ring, ABS | Bergische Air Spring | Schmitz Switch, Brake Pedal | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Volvo Cover, Bogie Suspension | R.V.I. Repair Kit, Spring | Bergische Synchronizing Ring, Main Shaft | R.V.I. Cylinder Head | Daf Ball Joint | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Electric Pump, Cab Tilt | Volvo Oil Filter | Man Clutch Release Bearing | Volvo Step, Front Panel | Daf Cover, Bumper | Man Torque Rod | Man Bracket, Stabilizer Bar | Mercedes Oil Pressure Sensor | Mercedes Clutch Servo | Daf Cushion, Spring | Man Signal Lamp | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Cylinder Head | Man Filler Cap, Fuel Tank | Mercedes Drag Link | Mercedes Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Piston, Air Spring | Ror-Meritor Ring Kit, Piston | Scania Housing, Water Pump | Man Cab Corner | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Daf Clamp, Exhaust | Man Screw, Traverse | Man Repair Kit, Axle Rod | Scania Repair Kit, Feed Pump | Iveco Steering Pump | Man Piston | Iveco Air Bellow, Seat | Man Bogie Bracket, Bogie Suspension | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Shock Absorber | Scania Oil Filter | Iveco Four-Point Torque Rod | Man Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Fuel Filter | Man Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Air Spring | Sauer Ball Joint | R.V.I. Buffer, Spring | Mercedes Silencer, Exhaust | Volvo Mounting, Engine | Man Foot Brake Valve | Scania Cap, Oil Filler | R.V.I. Gasket, Turbocharger | Scania Gasket Kit, Compressor | Man Air Spring | Volvo Shock Absorber, Cab | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Scania Pin, Brake Adjuster | R.V.I. Screw, Traverse | Man Piston | R.V.I. Shock Absorber | Mercedes Plug, Oil Sump | Mercedes Frame, Head Lamp | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Volvo Storage Compartment Panel, Accessory | Mercedes Steering Pump | Man Ball Joint | Daf Cylinder, Gear Shift Control | Man Flywheel | Daf Filter, Cab Heating & Ventilation | Volvo Retainer, Fan | Volvo Mirror | Scania Bumper | Iveco Frame, Head Lamp | Iveco Rubber Bushing, Spring | Freightliner Oil Pump | Man Bushing, Spring | Scania Synchronizing Ring, Main Shaft | Mercedes Air Dryer | Daf Mirror Glass | Mercedes Stud | Sauer Wheel Hub | Bergische Feed Pump | Man Mirror | Scania Clamp, Exhaust | Man Starter Ring Gear | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Follower, Compressor | Man Valve, Injection Pump | Daf Housing, Step | Iveco Repair Kit, Spring | Bergische Steering Column | Man Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Repair Kit, Injector | Scania Tension Roller, Fan | Iveco Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Visco Drive, Fan | Scania Silencer, Exhaust | R.V.I. Cylinder, Gear Shift Control | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Bushing, Spring | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Service Brake Chamber | Bergische Drag Link | Volvo Mirror | Man Connecting Pipe, Exhaust | Daf Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Mirror | R.V.I. Sensor, ABS | R.V.I. Signal Lamp | Scania Bracket, Fog Lamp | Daf Cover, Side Panel | Scania Shock Absorber | Trailor Belt Tensioner, Fan | Scania Bracket, Stabilizer Bar | Mercedes Cover, Step | Scania Shock Absorber Spring, Cab | Scania Ring Kit, Piston | Scania Water Pump | Daf Repair Kit, Spring | Mercedes Compressor | Volvo Feed Pump | Man Clamp | Universal Clutch Release Bearing | R.V.I. Air Spring | Hendrickson Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Stud | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Visco Drive, Fan | Iveco Hose, Radiator | Volvo Drag Link | Volvo Brake Dust Cover | Fruehauf Air Spring | Iveco Repair Kit, Spring | Iveco Bolt, Spring | R.V.I. Sensor, Fuel Filter | Man Half Bearing, Stabilizer Bar | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Ring, ABS | Mercedes Wheel Hub | Daf Wheel Hub | Volvo Wheel Hub | Volvo Signal Control Arm | Mercedes Bushing, Spring | Scania Clutch Release Bearing | Daf Hose, Intercooler | Mercedes Stop Light | Man Bracket, Mirror | Mercedes Pressure Control Valve | Man Oil Filter | Man Flywheel | Mercedes Clutch Disc | Volvo Drag Link | Mercedes Tachograph Disc Set, Central Electric Unit | Volvo Wheel Hub | Mercedes Clamp, Exhaust | Man Hand Pump, Feed Pump | Daf Propeller Shaft Bearing | Daf Hose, Radiator | Scania Ball Joint | Man Straight Coupling | Mercedes Plate Kit, Cylinder Head | Scania Bracket, Gear Shift | Scania Valve, Injection Pump | Man Shock Absorber | Daf Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Signal Lamp | Man Stud | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Relay Valve | Fruehauf Ball Joint | Daf Head Lamp | Mercedes Nylon Pipe, Black | Man Drag Link | Mercedes Drag Link | Man Gas Spring | Man Wheel Hub | R.V.I. Hose, Radiator | Man Compressor | Volvo Bushing, Spring | Hendrickson Bracket, Fan | Scania Bumper | Mercedes Hose, Compressor | Mercedes V Arm | Iveco Repair Kit, Spring | Mercedes Handle, Door | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Scania Pipe, Retarder | Scania Hinge, Front Panel | Scania Gasket, Exhaust Manifold | Mercedes Mirror | Volvo Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Sensor, ABS | Scania Gas Spring | Man U Bolt, Spring | Daf Plate, Step | Daf Drag Link | Mercedes Tension Roller, Fan | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Ball Joint | Volvo Knob, Gear Shift | Mercedes Solenoid Valve | Volvo Gear Washer, Drive Shaft | Mercedes Nylon Pipe, Black | Man Wheel Hub | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Bushing, Cab | Man Repair Kit, Hub Cap | Scania Silencer, Exhaust | R.V.I. Clutch Release Bearing | Iveco Nut, Wheel Hub | Scania Gasket, Cylinder Head | Mercedes Buffer, Spring | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Pressure Plate, Clutch | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Synchronizing Ring, Main Shaft | Volvo Drag Link | Scania Speed Sensor | Mercedes Thrust Ring, Balance Arm Axle | Scania Main Cylinder | Man Cylinder, Gear Shift Control | Iveco Joint Cross | R.V.I. Repair Kit, Cylinder Head | Iveco Brake Drum | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | Daf Air Spring | Sae-Gigant Joint Cross | Universal Axle Nut | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Gasket, Oil Cooler | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Daf Cover, Mudguard | Volvo Compression Spring, Cab | R.V.I. Compression Spring, Cab | Daf Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Man Bearing, Wheel Hub | Iveco V Arm | Man Air Bellow, Cab | Volvo Nylon Pipe, Black | Man Repair Kit, Brake Caliper | Man Relay Valve | Mercedes Hose, Radiator | Scania Pressure Plate, Clutch | Scania Screw, Axle Rod | Mercedes Spring Brake Chamber | Man Spring, Brake Shoe | Scania Inner, Air Filter | Man Housing, Water Pump | Scania Relay Valve | Man Nut, Stud | R.V.I. Bushing, Brake Shoe | Bergische Drag Link | Mercedes Mirror | Man Repair Kit, Water Pump | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Head Lamp | Volvo Relay Valve | Setra Clutch Disc | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Man Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Pin, Brake Shoe | Ror-Meritor Mounting, Gear Box | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Neoplan Mudguard | Mercedes Shield, Mudguard | Man Pipe Kit, Oil Cooler | Mercedes Axle Nut | Mercedes Adaptor Valve | Fruehauf Propeller Shaft Bearing | Volvo Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Iveco Levelling Valve | Man Pipe, Exhaust | Man Air Spring | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Bergische Pin, Spring | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Ball Joint | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Man Shock Absorber | Man Cable, Gear Shift Control | Man Bushing, Bogie Suspension | Volvo Inner, Air Filter | R.V.I. Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Fuel Filter | Mercedes Housing, Step | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Man Hand Brake Valve | Daf Drain Valve | Mercedes Repair Kit, Water Pump | Daf Water Pump | Daf Joint Cross | Iveco Cylinder, Injection Pump | Mercedes Multiway Valve | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Temperature Sensor | Iveco Cover, Mirror | R.V.I. Ball Joint | Man Piston, Air Spring | Sauer Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Daf Fuel Filter | R.V.I. Sensor, ABS | Schmitz Housing, Head Lamp | Volvo Ball Joint | Man Mirror | Man Blade, Windscreen Wiper | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Storage Compartment Panel, Accessory | Mercedes Cushion, Spring | Mercedes Switch | Volvo Repair Kit, Spring | Mercedes Relay Valve | Man Ball Joint | Mercedes Bolt, Spring | Mercedes
Yandex.Metrica