Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Repair Kit, Air Spring | Bergische Achsen Drag Link | Scania Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Pin, Brake Shoe | Fruehauf Hose, Radiator | Mercedes Clamp, Turbocharger | Scania Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Man Drag Link | Mercedes Silencer, Exhaust | Scania Pressure Control Valve | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Fruehauf Housing, Step | Man Gasket, Turbocharger | Volvo Screw, Traverse | Man Clutch Servo | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Housing, Step | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Silencer, Exhaust | Mercedes Fuel Filter | Man Buffer, Spring | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Strap, Exhaust | Scania Head Lamp | Man Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Handle, Door | Volvo Repair Kit, Water Pump | Mercedes Piston, Air Spring | Bergische Achsen Sensor, ABS | Mercedes Brake Drum | Mercedes Relay Valve | Scania Gasket, Exhaust Manifold | Daf Blade, Fan | Mercedes Stud | Iveco Seal Ring, Compressor | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Man Piston, Air Spring | R.V.I. Coupling | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Iveco Compression Spring, Cab | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Lock, Door | Mercedes Double Diaphragm Brake Chamber | Kögel Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Air Spring | Volvo Drain Valve | Neoplan Bracket, Spring | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Drag Link | Mercedes Axle Nut | Man Air Line Filter | Daf Wheel Hub | Volvo Grille, Front Panel | Scania Clutch Servo | Daf Compressor | Mercedes Hose, Radiator | Scania Air Spring | Mack Bearing, Wheel Hub | Mercedes Pipe, Exhaust | Man Repair Kit, Spring | Hendrickson Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Door | Volvo Lift, Door Window | Mercedes Bracket, Spring | Scania Air Filter Cartridge | R.V.I. Air Spring | Neway Bearing, Wheel Hub | Scania Signal Lamp | Iveco Bracket, Exhaust | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Fuel Filter | Daf Cover, Bumper | Man Pipe, Gear Shifting | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Bracket, Head Lamp | Volvo Air Dryer | Daf Ball Joint | Scania Air Spring | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Panel, Door | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Bushing, Stabilizer Bar | GMC Joint Cross | Iveco Solenoid Valve | Volvo Push in Connector | Universal Drag Link | Mercedes Silencer, Exhaust | Mercedes Wiper Control Arm | Volvo Nut, Spring | Scania Bearing, Wheel Hub | Mercedes Screw, Brake Disc | Mercedes Gasket, Water Pump | R.V.I. Clamp, Exhaust | Volvo U Bolt, Spring | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Main Cylinder | Setra Flexible Pipe, Exhaust | Iveco Hose, Intercooler | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Pin, Spring | GMC Stud | Man Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts V Arm | Man Repair Kit, Cab | Scania Gasket, Cylinder Head | R.V.I. End-Outline Marking Lamp | Scania Repair Kit, Spring | Sauer Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Brake Slack Adjuster | Mercedes Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Crank Shaft, Cylinder Block | Man Air Deflector, Cab Corner | Man Lock, Door | Mercedes Roller, Brake Shoe | Daf Tension Roller, Fan | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Air Spring | Bergische Achsen Hinge, Door | Volvo Cover, Mirror | Volvo Straight Coupling | Man Half Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Ball Joint | Iveco Seal Ring, Injection Pump | Iveco Thrust Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Hose, Radiator | Scania Diaphragm, Brake Chamber | Universal Air Spring | Hendrickson Service Brake Chamber | R.V.I. Air Spring | R.V.I. Steering Pump | Man Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Mercedes Rubber Bushing, Cab | Iveco Repair Kit, Stabilizer Bar | Scania Hose, Intercooler | R.V.I. Ball Joint | Daf V Arm | R.V.I. Flywheel | Man Valve, Injection Pump | Mercedes Relay Valve | Fruehauf Feed Pump | Mercedes Hose, Oil Cooler | Scania Sensor, Gear Box Housing | R.V.I. Air Bellow, Cab | Scania Hose, Radiator | Man Bracket, Mudguard | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Air Filter Cartridge | Volvo Ball Joint | R.V.I. Bracket, Mudguard | R.V.I. Blade, Fan | Man Tension Roller, Fan | Iveco Stud | Sauer Achsen Propeller Shaft Bearing | Volvo Heat Shield, Exhaust | R.V.I. Support Pin, Bogie Suspension | Scania Hose, Radiator | Iveco Spring Brake Chamber | Daf Nut, Stud | Bergische Achsen Rubber Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Hand Pump, Cab Tilt | Scania Cab Corner | Scania Piston, Air Spring | Fruehauf Tension Roller, Fan | Mercedes Tensioner Lever, Fan | Mercedes Drag Link | Mercedes Brake Lining Rivets | Universal Sensor, ABS | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Daf Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Air Spring | Mercedes Relay Valve | Man Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Piston | R.V.I. Piston, Air Spring | Man 90° Elbow Bulkhead with Lock Nut and O-Ring | Universal Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Air Spring | Kassbohrer Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Spring Brake Chamber | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Coupling | R.V.I. Mounting Plate, Door | Mercedes Tensioner Lever, Fan | Mercedes Nut, Stud | R.V.I. Bracket, Spring | Bergische Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Bearing, Retarder | Volvo Dust Cover, Gear Shift | Scania Clutch Servo | Daf Silencer, Air Tank | Setra Clutch Release Bearing | Daf Mounting, Engine | Mercedes Exhaust Brake | Man Cushion, Spring | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Wheel Hub | Daf Heater Unit, Cab Heating & Ventilation | Scania Sensor, Flywheel | Volvo Piston, Air Spring | Man Belt Tensioner, Fan | Mercedes Motor, Door Window | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Man Arm Rest, Door | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Daf Grille, Front Panel | Volvo Hose, Turbocharger | Man Ring Kit, Piston | Mercedes Clutch Reservoir | Volvo Plate, Step | Man Housing, Step | Mercedes Bracket, Head Lamp | Daf Nut, Stud | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Ball Joint | Volvo Flywheel | R.V.I. Axle Nut | Bergische Achsen Housing, Air Filter | Man Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Piston | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Bumper | Mercedes Housing, Air Filter | R.V.I. Cover, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Washer Container Pump, Windscreen Wiper | Daf Cover, Bumper | Mercedes Solenoid, Starter Motor | Volvo U Bolt, Spring | R.V.I. Brake Dust Cover Kit | Sauer Achsen Drain Valve | Mercedes Service Brake Chamber | R.V.I. Hinge, Front Panel | Scania Bracket, Spring | R.V.I. Feed Pump | Volvo Hose, Radiator | R.V.I. Cab Corner | Mercedes Screw, Fan | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Air Spring | Bergische Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Drag Link | Mercedes Panel, Door | Man Handle, Door | Mercedes Stud | Daf Straight Coupling | Mercedes Clamp | Universal Valve, Gear Shifting | Daf Brake Dust Cover | Iveco Door | Man Seal Ring, Wheel Hub | Scania Steering Pump | Iveco Rubber Bushing, Cab | Daf Shroud, Fan | Mercedes Seal Ring, Bogie Suspension | Scania Rubber Bushing, Axle Rod | Volvo Rubber Bushing, Spring | Ford Propeller Shaft Bearing | Iveco Pivot, Clutch Fork | Man Bellow, Air Filter | Daf Air Spring | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | R.V.I. Housing, Head Lamp | Volvo Pipe, Exhaust | Daf Drag Link | R.V.I. Joint Cross | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Brake Dust Cover | Scania Brake Drum | R.V.I. Brake Lining Rivets | Universal Piston, Air Spring | Daf Frame, Head Lamp | Daf Visco Drive, Fan | Volvo Mounting, Engine | Volvo Cover, Cylinder Block | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Daf Silencer, Air Tank | Man Valve, Injection Pump | Daf Grille, Front Panel | Volvo Bearing, Wheel Hub | Iveco Lining Kit, Brake Drum | Man Repair Kit, Compressor | Volvo Silencer, Exhaust | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Air Spring | Man Hose, Intercooler | Volvo Arm, Mirror | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Shock Absorber | Man Drag Link | Mercedes Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Daf Cover, Mirror | R.V.I. Compressor | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Iveco Ring, ABS | Bergische Achsen Mounting, Engine | Volvo Hose, Radiator | Daf Unit, Wheel Hub | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Repair Kit, Cab Tilt | Scania Exhaust Manifold | Mercedes Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Spring Brake Chamber | R.V.I. Sensor, Oil Sump | R.V.I. Pipe, Water Pump | Mercedes Bellow, Air Filter | R.V.I. Double Diaphragm Brake Chamber | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Mercedes Spring Brake Chamber | Mercedes Head Lamp | Man Straight Coupling | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | Mercedes Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Buffer, Spring | Scania Mounting, Engine | R.V.I. Cover, Cylinder Block | Scania Air Spring | International Navistar Hose, Retarder | Scania Blade, Fan | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Tensioner Lever, Fan | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Nut, Stud | Bergische Achsen Ring Kit, Piston | Iveco Adjusting Device, Brake Adjuster | Ror-Meritor Pipe Coupling | Universal Reflector | Volvo Repair Kit, Cab Tilt | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Quick Release Valve | Schmitz Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Air Tank | Mercedes Connecting Pipe, Exhaust | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Ball Joint | Iveco Relay Valve | Scania Mirror Glass | Iveco Brake Slack Adjuster | Man Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Bushing, Spring | Man Screw, Injector | Mercedes Bearing, Drive Shaft | Volvo Clamp, Exhaust | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Scania Bumper | Scania Ball Joint | Volvo Main Cylinder | Mercedes Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Hose, Radiator | Man T Union Push in Connector (Two Diameter) | Universal Exhaust Manifold | Mercedes Cover, Axle Steering Knuckle | Volvo Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Kit, Brake Disc Pad | Bergische Achsen Plug, Axle Rod | Chalmers Nylon Pipe, Black | Mercedes Brake Slack Adjuster | R.V.I. Bracket, Brake Chamber | Bergische Achsen Shock Absorber | Volvo Ring Kit, Piston | Mercedes Levelling Valve | Volvo Cover, Bumper | Scania Air Deflector, Cab Corner | Man Drag Link | Iveco Hose, Radiator | Iveco Rubber Bushing, Cab | Mercedes Mirror | Iveco Oil Filter | Mercedes Fuel Filter | Daf Sealing Strip, Timing Case | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Repair Kit, Compressor | Iveco Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Overflow Valve | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Clamp, Exhaust | Mercedes Drag Link | Mercedes Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Achsen Repair Kit, Spring | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Bumper | Mercedes Dust Cover, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Daf Air Spring | Bergische Achsen Bolt, Spring | Bergische Achsen Rubber Bushing, Spring | Mercedes Brake Slack Adjuster | R.V.I. Spring, Brake Shoe | Kassbohrer Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Repair Kit, Fuel Filter | Mercedes Repair Kit, Retarder | Scania Rubber Bushing, Spring | Kassbohrer Feed Pump | Daf Visco Fan | Volvo Oil Pump | Mercedes Wheel Hub | Daf Silencer, Exhaust | Scania Buffer, Spring | R.V.I. Service Brake Chamber | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Steering Pump | Mercedes Screw, Spring | R.V.I. Bushing, Brake Cam Shaft | Sae-Gigant Clutch Disc | Neoplan Multiway Valve | Man Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Drag Link | R.V.I. Hose, Gear Box | Scania Air Filter Cartridge | Iveco Fog Lamp | Iveco Kit, Brake Disc Pad | Neoplan Visco Drive, Fan | Mercedes Bracket, Head Lamp | Scania Brake Drum | Mercedes Wheel Hub | Fruehauf Pressure Sensor | Scania Torque Rod | Man Cab Corner | Mercedes Pipe, Exhaust | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | York Coupling | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Propeller Shaft Bearing | Scania Ring Kit, Piston | Daf Ball Joint | Daf Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Gasket, Cylinder Head | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Daf Mirror | Man Joint Cross | Mercedes Air Spring | Freightliner Wheel Hub | Mercedes Hose, Radiator | Scania Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Repair Kit, Engine | Mack Visco Drive, Fan | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Daf Diaphragm, Brake Chamber | Scania Thrust Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Motor, Windscreen Wiper | Man Ring Kit, Piston | R.V.I. Housing, Head Lamp | Volvo Thrust Washer, Bogie Suspension | Ror-Meritor Visco Drive, Fan | Scania Rubber Bushing, Spring | Chevrolet Ring, ABS | Iveco Mirror | R.V.I. Hose, Intercooler | Man Bracket, Spring | R.V.I. Bearing, Differential Gear Housing | Volvo Bearing, Shock Absorber | Mercedes Mirror | Iveco Gas Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | R.V.I. Air Filter Cartridge | R.V.I. Switch, Door Window | Man Drag Link | R.V.I. Handle, Door | Man Rubber Bushing, Spring | Freightliner Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Sensor, ABS | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Head Lamp | R.V.I. Wheel Hub | Iveco Rubber Bushing, Cab | Iveco Relay Valve | Neoplan Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Pin, Stabilizer Bar | Man Seal Ring, Gear Shift Control | R.V.I. Buffer, Spring | Mercedes Oil Dipstick, Oil Sump | Mercedes Stud | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Hose Nipple with O-Ring | Universal Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Ball Joint | Man Nut, Stud | Volvo Bearing, Wheel Hub | Daf Spring, Brake Shoe | Trailor Sensor, Oil Pump | Man Bearing, Wheel Hub | Volvo Tank Cap, SCR System | Man Air Spring | Ror-Meritor Connecting Pipe, Exhaust | Man Knob, Gear Shift | Volvo Traverse | Daf Handle, Door | Man Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes
Yandex.Metrica